fbpx Skip to content

Færøerne: EU-sanktioner i strid med FN-regler

I dag ventes EU at vedtage sanktioner mod Færøerne i den langvarige strid om nordatlantisk, makrel- og sildefiskeri. På nyhedsportalen EUObserver.com tager den færøske statsminister Kaj Leo Holm Johannesen bladet fra munden og går til modangreb på EU-Kommissionen i en lang kommentar, hvor han bl.a. skriver:

”De foreslåede EU-foranstaltninger er ikke alene i strid med FN-konventionen om havret (UNCLOS) og en undladelse af at bruge de tilgængelige procedurer til behandling af sådanne tvister. De er også baseret på urigtige påstande og er kontraproduktive for opnåelse af en forhandlingsløsning.
Grundlaget for EU-Kommissionens forslag om at gennemføre økonomiske foranstaltninger mod Færøerne, er fiskerikommissær Maria Damanakis påstand om, at Færøerne har “forladt forhandlingsbordet” ved forhandlingerne om atlantisk-skandinavisk sild.
Intet kunne være længere fra sandheden. Det færøske regering har gentagne gange krævet forhandlinger mellem alle kyststaterne til at drøfte en revision af fordelingsordningen for denne vigtige og meget værdifulde fiskebestand i det nordøstlige Atlanterhav.”

Læs mere hos EUObserver.com ”“ klik her!

Back To Top