fbpx Skip to content

Folkebevægelsens kandidater 2019

Folkebevægelsens kandidater 2019

Folkebevægelsen mod EU valgte på sit årsmøde i Aalborg 18 kandidater til EU-parlamentsvalget i 2019.
MEP Rina Ronja Kari udtrykker glæde over kandidaterne, som hun mener “udgør et meget stærkt hold, der afspejler Folkebevægelsens tværpolitiske idealer.”

1 Rina Ronja Kari

Tag magten tilbage

Mit fokus i EU-parlamentet er at tage magten tilbage til borgerne.
Det er borgerne, der skal bestemme over vores samfund– vores velfærd, vores arbejdsmarked, vores miljø og klima.

Læs mere om Rina Ronja Kari

Bestil kandidatfolder her

Mød mig på sociale medier:

Rina Ronja Kari, København
Medlem af EU-parlamentet siden februar 2014
Født 1985
Cand. soc. i virksomhedsledelse fra RUC.

Rina Ronja Kari

2 Lave K. Broch

Ja til samarbejde og demokrati – Nej til EU-staten

I EU-parlamentet vil jeg kæmpe for vores selvbestemmelse, demokratiet, miljøet, velfærden, dyrevelfærden, et globalt udsyn, og for at vi tager magten tilbage. Danmark skal frigøre sig fra EU, genindtræde i EFTA og styrke det nordiske samarbejde.

Læs mere Lave K. Broch

Mød mig på sociale medier:

Lave K. Broch, København
Født 1972
Cand.scient.pol og officer af reserven i Beredskabsstyrelsen

Lave K. Broch

3 Ole Nors Nielsen

Magten skal tilbage til Danmark

I samarbejde med fagbevægelsen vil jeg kæmpe for den danske arbejdsmarkedsmodel og sikring af vores løn og arbejdsforhold. Jeg vil kæmpe mod social dumping og mod alle sociale nedskæringer.

Læs mere om Ole Nors Nielsen

Mød mig på sociale medier:

ole@folkebevaegelsen.dk

Ole Nors Nielsen, Aalborg
Født 1958
Næstformand i 3F Aalborgs Transportgruppe og medlem af 3F’s hovedbestyrelse, valgt af havnearbejderne i Danmark

Ole Nors Nielsen

4 Karina Rohr Sørensen

Tag magten tilbage

Jeg er uddannet socialrådgiver og er for en offentlig finansieret velfærd, hvor vi bruger de midler, der skal til, på at sikre alle borgere en værdig og tålelig tilværelse. Jeg vil et samfund, hvor alle vægter mennesker ovre marked.

Læs mere om Karina Rohr Sørensen

Mød mig på sociale medier:

Karina Rohr, København
Født 1975
Socialrådgiver, leder af Den Sociale Døgnvagt

Karina Rohr

5 Susanna Dyre-Greensite

Modstand giver mening

Gode løsninger findes. De findes lokalt, nationalt og i stigende grad internationalt. Men det er ikke EU, der vil sikre en social og miljømæssig bæredygtig fremtid. I stedet bør vi melde os ind i EFTA og prioritere arbejdet i FN, Europarådet og Norden højere.

Vi skal samarbejde smart, hvor det er muligt, og yde modstand, hvor det giver mening.

Læs mere om Susanna Dyre-Greensite

Mød mig på sociale medier:

Susanna Dyre-Greensite, København
Født 1994
Cand.scient.pol, Marketingskoordinator

Susanna Dyre-Greensite

6 Christian Juhl

Nej til en stadig snævrere union

EU-eliten taler varmt for en stadig snævrere union
De vil indføre én samlet præsident, én finansminister til at holde medlemslandenes økonomier i ørerne og ikke mindst fælles militær og asylsystem. Samtidig vil de indføre flere flertalsafgørelser, således at ét land ikke kan nedlægge veto. Det skal gælde både skattepolitik og udenrigspolitik. Det ønsker jeg ikke.

Læs mere om Christian Juhl

Mød mig på sociale medier:

Christian Juhl, Silkeborg
Født 1953
MF for Enhedslisten

Christian Juhl

7 Jesper Bræmer

Tag magten tilbage

Tiden er inde til at danskerne tager til genmæle over for de udemokratiske processer, der begrænser den frihed vi er begyndt at miste som samfund – og som individer.

Vi står ved skillevejen. Om vi vil lade os reducere til en delstat af EU, eller være et selvbestyrende samfund baseret på danske interesser og præmisser. Det er et tilvalg af EU, eller et tilvalg af Danmark.

Mød mig på sociale medier:

Jesper Bræmer, Randers
Født 1989
Finansøkonom, suppleant til Folketinget for Liberal Alliance

Jesper Bræmer

8 Erik Bach

Stop EU’s tvangsliberalisering

Forsvar de danske lønarbejdere mod EU’s galoperende frie arbejdsmarked. Se, hvorledes lønningerne i slagteri-, bygge- og transportbranchen  er blevet undermineret, senest gennem import af chaufføren fra 3. verdenslande via Polen til Padborg. Det er muligt, fordi EU sanktionerer en polsk ordning for udenlandske eksperter.

EU underminerer dermed vores samfunds sammenhængskraft; socialt, geografisk såvel som økonomisk.

Læs mere om Erik Bach

Mød mig på sociale medier:

Erik Bach, Vejby
Født 1959
Togfører

Erik Bach

9 Thorkil Sohn

EU-medlemsskabet er til fare for Danmarks selvstændighed og vort folkestyre

Vi sikrer, at den ukritiske EU-stemme ikke bliver den eneste, vi hører. Og at der er en folkebevægelse, som er klar til handling hvis (eller når) EU bare bliver for meget for os.

Læs mere om Thorkil Sohn

Mød mig på sociale medier:

Thorkil Sohn, Ringkøbing
Født 1950
Selvstændig rådgiver

Thorkil Sohn

10 Åge Staun

Magten og demokratiet tilbage til Danmark

EU-konstruktionen var fra starten en kolos på lerfødder, og den er på ingen måde funderet på det, vi i Danmark og Storbritannien forstår ved demokrati. Derfor skal vi ud af EU og slippe for EU’s detailstyring af vores samfund.

Vi skal i stedet have godt naboskab og global samhandel, hvor det handler om gode relationer og gensidig forståelse for de enkelte landes suverænitet på alle områder.

Læs mere om Åge Staun

Mød mig på sociale medier:

Åge Staun, Skive
Født 1947
Direktør, A-One Danmark

Åge Staun

11 Jørgen Grøn

Stem Grøn i EU

Jeg vil arbejde for, at danskernes forhold skal bestemmes i Danmark, ikke af lobbyister og bureaukrater i Bruxelles.

Jeg er netop efter 42 år blevet ekskluderet af SF fordi jeg fortsat er EU modstander og derfor opstiller for Folkebevægelsen mod EU for 3. gang.

EU skal ikke hindre Danmark i at lave miljøpolitiske tiltag som f.eks. nej til madsminke, tilsætningsstoffer og lange dyre-transporter.

Læs mere om Jørgen Grøn

Mød mig på sociale medier:

Telefon: 98621814

Jørgen Grøn, Sjøstrup ved Aars
Født 1948
Ingeniør, tidl. indkøbschef

Jørgen Grøn

12 Mette Langdal

Skal EU bestemme alt?

Efter at Danmark har underskrevet Lissabon-traktaten, som er en slags EU-grundlov, er der stort set ingen grænser for, hvad EU kan blande sig i.

Jeg synes, at Danmark skal kunne bestemme selv. Derfor må vi ud af EU.

Læs mere om Mette Langdal

Mød mig på sociale medier:

Mette Langdal, Vejen
Født 1958
Folkeskolelærer

Mette Langdal

13 Niels Jørgen Bæk Paulsen

For folkestyret og Sønderjylland

Landbruget
Jeg ønsker et landbrug, hvor udgifter til produktion og indtjening går hånd i hånd. EU har skabt kunstigt høje jordpriser ved landbrugsstøtten og ulige konkurrence, men ikke ens regler landene imellem. Jeg vil kæmpe for en fornuftig fremtid i erhvervet.

Læs mere om Niels Jørgen Bæk Poulsen

Mød mig på sociale medier:

Niels Jørgen Bæk Paulsen
Født 1992
Landmand

Niels Jørgen Bæk Poulsen

14 Carsten Rasmussen

For Fyn og folkestyre

Igennem årene har jeg arbejdet i forskellige ufaglærte jobs. Jeg begyndte at interessere mig for politik, da jeg gerne vil hjælpe vores samfund i en anden retning. En retning, hvor alle bliver hjulpet, og alle borgere bliver hørt.

Jeg fandt ud af, at det ikke var så let at ændre tingenes tilstand, tit og ofte stod der noget i vejen, love og regler, som var bestemt andet sted.

Jeg oplever, at mange føler, de ikke bliver hørt i EU – Det kan jeg godt forstå! EU’s bureaukratiske beslutningsprocesser går hen over hovedet på folk og efterlader mange med afmagt og ligegyldighed.

Læs mere om Carsten Rasmussen

Mød mig på sociale medier:

Carsten Rasmussen, Bogense
Født 1983
Lagerarbejder

Carsten Rasmussen

15 Pernille Grumme

Vil man fred og mindre ulighed, må og skal EU vælges fra!

Mange EU-lande deltager aktivt i krige på meget tvivlsomme grundlag. De mange krige skaber død, ødelæggelse og millioner af ulykkelige flygtninge, som så søger mod EU. Sydeuropas økonomier segner, og at lukke grænserne er ikke en løsning på det problem, vi selv er med til at skabe.

Vil man fred og mindre ulighed, må og skal EU vælges fra!

Læs mere om Pernille Grumme

Mød mig på sociale medier:

Pernille Grumme, København
Født 1946
Skuespiller, instruktør og formand for Kunstnere for Fred

Pernille Grumme

16 Hedvig Vestergaard

Magten tilbage til Danmark

Vi må værne om planeten. Ikke forgifte den eller tømme den for ressourcer, der ikke kan fornys.

Jeg vil arbejde for vores ret til at kunne gå foran og fjerne sundhedsskadelige fødevarer og gifte.

Vi skal ikke lade EU bestemme, når borgernes sundhed er på spil.

Læs mere om Hedvig Vestergaard

Mød mig på sociale medier:

Hedvig Vestergaard, Helsingør
Født 1949
Cand.oecon.

Hedvig Vestergaard

17 Jean Thierry

Verden er større end EU

Jeg er økonom og bor profitfrit i en almen boligafdeling med deltagerdemokrati, som vi udnytter til at forbedre miljø og arbejdsforhold og få lavere husleje. Den model er også truet af EU. De seneste 9 år har jeg undgået at flyve, stik imod EU’s politik.

I 10 år sad jeg i De Europæiske Grønne og så, hvordan de opgav de oprindelige idealer til fordel for EU. Derfor stiller jeg op for Folkebevægelsen mod EU, som holder fast i EU-modstanden.

Læs mere om Jean Thierry

Mød mig på sociale medier:

Jean Thierry, Bisbebjerg, København NV
Født 1973
Økonom, cand.polit., underviser

Jean Thierry

18 Hasan Ibrahim

Verden er større end EU

EU udgør kun ca. 7% af verdens befolkning. Alligevel skaber EU’s politik store problemer i andre dele af verden. Gang på gang sætter EU egne interesser højere end fred og udvikling i verden. Det sker, når EU udnytter ressourcerne i det globale syd, når EU indgår aftaler med diktaturstater, eller når EU støtter våbenindustrien.

Hvert år forsøger tusindvis af mennesker at krydse grænsen til EU på flugt fra politisk forfølgelse, krig, sult og fattigdom. Mange flygter som en konsekvens af EU’s landbrugs- og fiskeripolitik, der er med til at udhule mange menneskers levebrød og fastholde dem i fattigdom.

Læs mere om Hasan Ibrahim

Mød mig på sociale medier:

Hasan Daher Ibrahim, Kastrup
Født 1984
Tolk, ledsager og mentor for studerende

Hasan Ibrahim
Back To Top