fbpx Skip to content

ILO: EUs nedskæringspolitik forværrer krisen

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Der mangler stadig 50 mio. jobs globalt, som er forsvundet siden krisen.
– Det er allarmerende og der er ingen tegn på bedring i nærmeste, fremtid, lyder den nedslående melding, fra FN’s internationale arbejdsorganisation, ILO i sin årsrapport.

Rapporten udpeger EU’s strammerpolitikken med finanspagt og nedskæringer, som en af de vigtigste grunde til, at det bedring af økonomien, der eller har været tegn til nu fortoner sig.
ILO dom er hård, EU’s nedskæringspolitik kombineret med brutale arbejdsmarkedsreformer har ikke haft de virkninger politikerne har forventet, men kun bidraget til at uddybe krisen og sat sociale opstande på dagsordenen i mange syderuopæiske lande.

ILO advarer om, at en ”ny og problematisk fase i den globale jobkrise er på vej.”
– Det skyldes først og fremmest at mane regeringer, især i i udviklede økonomier, har skiftet til en kombination af finansielle nedskæringer og hårde arbejdsmarkedsreformer. Rapporten konstaterer, at den kombination har ødelæggende konsekvenser for arbejdsmarkedet generelt og især på jobskabelsen. Nedskæringspolitikken og reformerne har stort set ikke ført til, at underskuddene i statskasserne er faldet.
– Det snævre fokus i mange Euro-lande på nedskæringer uddyber jobkrisen og kan endda føre til en ny recession i Europa, siger Raymond Torres, direktør i ILO’s og hovedforfatter til rapporten.
Han peger på, at lande som har fulgt en anden vej, har opnået bedre resultater:
– Lande der har valgt en jobcentreret makroøkonomisk politik har opnået bedre økonomiske og sociale resultater. Man af dem er også blevet mere konkurrencedygtige og har klaret krisen bedre end dem, der har fulgt nedskæringsvejen. Vi må se nærmere på deres erfaringer og lære af dem, siger han.

(…)

Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top