fbpx Skip to content

Indre marked for organiseret kriminalitet

– Den grænseoverskridende, organiserede kriminalitet slår sig på svindel med fødevarer. Det skyldes store huller i EU’s indre marked. Der er behov for stærkere regler og kontrolsystemer på nationalt plan, siger Rina Ronja Kari, spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU

– EU’s fødevarekontrol er brudt sammen, og vi som forbrugere er nu prisgivet organiserede kriminelle og skrupelløse fødevarefabrikanter i det indre markeds hellige navn. Hvem husker ikke hestekødsskandalen, som jo nok er det bedste eksempel på hvor grelt, det står til.

– Det er nødvendigt at kontrollen med al importeret kød øjeblikkeligt skærpes. Og samtidig må fødevareministeren fremlægge en handlingsplan for, hvordan Danmark fremover kan kontrollere fødevarer, så danske forbrugere kan være sikre på at få det, der står på pakken. Vi kan ikke vente på EU.

– I EU er dyr en vare, som både i levende og frossen stand skal underlægges den grænseløse fri bevægelighed indenfor EU. Det ved fødevareminister Dan Jørgensen kun alt for godt.

– På længere sigt har vi brug for en grundlæggende ændring af den måde hvorpå fødevareproduktionen er organiseret på. Det handler bl.a. om at gøre op med lange transporter af levende og døde dyr og sikre en tættere sammenhæng mellem de steder, hvor dyrene bliver opdrættet, hvor de bliver slagtet og hvor de bliver spist. Af hensyn til dyrevelfærden, af hensyn til miljøet, af hensyn til lokal beskæftigelse og af hensyn til sundheden.

– Udover at true økonomien er svindlen også sundhedsfarlig. Som hestekødsskandalen viste kan den organiserede kriminalitet og fødevareindustrien snyde med kødets art. Det betyder, at de selvfølgelig også kan snyde med kødets kvalitet.

Yderligere information
Rina Ronja Kari, MEP: 2670 1816

Back To Top