fbpx Skip to content

Nej tak til EU-bestemt mindsteløn


Mindstelønsdirektivforslaget er traktatbrud

Af Ole Nors Nielsen, Næstformand, Folkebevægelsen mod EU

Danmark har haft den såkaldte danske model i 120 år, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler løn- og arbejdsforhold igennem kollektive overenskomster, uden politisk indblanding.

Denne model er grundlaget for vores vældfærdsmodel.

Nu kommer EU med et direktivforslag til en lovbestemt mindsteløn, hvor Danmark er undtaget på grund af vores aftalemodel, men kun så længe at 70 procent af lønmodtagerne er dækket af kollektive overenskomster. Lige nu er ca. 73 procent dækket.

Hvis vi kommer under 70 procent, bliver vi tvunget til at indføre lovbestemt mindsteløn i Danmark. Det samme gælder, hvis et firma rejser sagen over for EU domstolen, nemlig at Danmark skal være omfattet EU-mindstelønnen. Med mit kendskab til EU-domstolen vil jeg ikke sætte ret mange penge på, at vi vinder.

Derudover frygter jeg, at en mindsteløn hurtigt bliver en maksimumløn, og da det er et EU-direktiv, vil et eventuelt brud på direktivet skulle behandles ved EU-domstolen og ikke i Danmarks arbejdsretssystem.

Ydermere strider direktivforslaget mod Lissabontraktatens artikel 153, afsnit 5. Her står der højt og tydeligt: “Bestemmelser i denne artikel gælder ikke for lønforhold, organisationsret, strejkeret eller ret til konflikt”

Derfor må Danmark som minimum trække det gule kort over for EU-Kommissionen, fordi der er tale om et traktatbrud. Hvis ikke det hjælper, kræver vi, at Danmark får endnu et forbehold, eventuelt efter en folkeafstemning.

Back To Top