fbpx skip to Main Content

Dansk udenrigstjeneste skal styrkes, ikke afvikles

Udenrigsministeriet har over flere måneder arbejdet på en omfattende ændring af danske repræsentationer rundt om i verden. Reformen vil bl.a. betyde lukninger af danske ambassader i Europa, og at Danmarks EU-repræsentation står til at få flere ressourcer. Dette hænger sammen med udviklingen af en EU-udenrigstjeneste. Danmarks udenrigsministerium har allerede sparet…

Fuld fart på EU’s udenrigstjeneste

Budgettet for EU's nye udenrigstjeneste blev onsdag (d. 20. oktober) godkendt af et flertal i EU-parlamentet. Dermed er vejen endeligt banet for oprettelsen af EU's udenrigstjeneste. EU's udenrigsminister Catherine Ashton har nu indtil 1. december 2010, årsdagen for Lissabon-traktatens ikrafttrædelse, hvor udenrigstjenesten officielt lanceres, til at udpege 136 EU-ambassadører, til…

EU-lande accepterer overgreb på menneskerettigheder i Libyen

I følge Amnesty-rapport bliver folk bortført, pint, tortureret og holdt i uvished i Libyen. Dødsstraffen holdes også stadig i hævd, især over for udlændinge. FN's Flygtningekonvention har Libyen heller ikke tiltrådt og landet anerkender ikke menneskers ret til international beskyttelse. Og mens embedsmænd fra EU-kommissionen var på besøg i landet,…

Back To Top