fbpx Skip to content

TTIP-aftale. nej tak

Af Folketingets mandat til regeringens TTIP-forhandlinger fremgår det, at en aftale ikke må forringe de nuværende standarder for miljø- og fødevaresikkerhed samt arbejdstagerforhold. På den baggrund er det bekymrende, at forhandlingernes mål blandt andet er en investeringsaftale, som giver virksomheder ret til at sagsøge lande for deres lovgivning på disse områder.

En investeringsaftale vil betyde omfattende indskrænkning af landenes ret til at lovgive i den brede offentligheds interesse. Eksempelvis besluttede Tyskland i kølvandet af Fukushima-katastrofen i Japan at udfase atomenergi. En fornuftig beslutning til gavn for naturen og det brede fællesskab.

Beslutningen betød dog, at den svenske energigigant Vattenfall, som havde investeret i to tyske atomkraftværker, mistede sin forventede profit.

Vattenfall mener, at det tyske samfund er forpligtet til at sikre Vattenfalls investeringer og er nu i gang med at sagsøge staten for 27,6 milliarder kroner i kompensation. I Storbritannien har regeringen af sundhedsmæssige årsager overvejet at indføre en lov om simpel indpakning på cigaretpakker.

Stem nej
Simpel indpakning skal afholde unge fra at begynde at ryge ved at gøre cigaretpakkens design til en stor sundhedsadvarsel.

Når den britiske regering alligevel har valgt ikke at indføre simpel indpakning, skyldes det frygten for at blive sagsøgt af tobaksproducenter som Phillip Morris, der i øjeblikket sagsøger Australien for at have indført simpel indpakning i 2012.

I løbet af den aktuelle valgkamp har flere kandidater hævdet, at de vil arbejde i EU-parlamentet for at få indflydelse på TTIP-forhandlingerne og på den måde sikre, at aftalen ikke betyder forringelser for almindelige borgere. Men faktum er, at næste gang, EU-Parlamentet formelt får indflydelse på forhandlingerne er, når den færdige aftale skal godkendes. På det tidspunkt kan end ikke et komma flyttes.

Derfor spørger jeg jer, mine medspidskandidater: Vil I godkende en TTIP-aftale, hvis den giver private virksomheder ret til at sagsøge stater?

Det vil jeg ikke, og derfor stemmer jeg imod.

Back To Top