fbpx Skip to content

Afstemningen om EUs patentdomstol er udemokratisk

Når Danmark den 25. maj skal stemme om hvorvidt vi skal deltage i EUs patentdomstol er afstemningen langt fra demokratisk. Det er ikke nok at et flertal stemmer imod forslaget om patentdomstolen for at Danmark slipper for at afgive suverænitet til EU. 30% af den stemmeberettigede del af Danmarks befolkning skal aktivt stemme nej. Ved de danske EU-valg har deltagelsen ligget på gennemsnitligt ca. 50% – altså skal ca. 60% af de fremmødte stemme nej, for at et nej vil bliver gældende.
Dette betyder at en blank stemme eller en sofavælgers stemme vil være til patentdomstolens fordel.

Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU, udtaler, at ”Det er dejligt vi for én gangs skyld får lov til at stemme om afgivelse af dansk suverænitet, men ærgerligt at det sker på den her måde.
Det ville være mere demokratisk hvis flertallet skulle være for, at Danmark afgiver suverænitet end at langt over halvdelen skal være imod. Vores demokratiske rettigheder er endnu engang tilsidesat for at fremme EUs magt.”

”Hvorfor er det lettere at afgive suverænitet end at beholde det?” spørger Rina Ronja Kari, som klart opfordrer alle til at bruge deres demokratiske ret og stemme den 25. maj.

Back To Top