fbpx Skip to content

Arbejdsløsheden er det største problem i EU

Til EU-parlamentskandidaterne fra Socialdemokratiet, SF og Folkebevægelsen imod EU

af Hardy Hansen m.fl.

Gode kammerater.

På Netværkets møde d. 9. maj 2012, – Europa ved en skillevej: Nedskæringer eller grøn beskæftigelse? ”“ udtalte tidligere nationalbankdirektør, Erik Hoffmeyer, som oplægsholder, at arbejdsløsheden er det største problem i EU. Hoffmeyer har ved flere lejligheder fremsat det samme synspunkt i medierne.

Vi vil opfordre Socialdemokratiet, SF og Folkebevægelsen mod EU til sammen med den europæiske fagbevægelse, der med god grund har protesteret imod EU’s borgerlige nedskæringspolitik, til at kæmpe for et opgør med EU’s nuværende forringelsespolitik.

Selv på sine egne præmisser er EU’ s sparepolitik en fiasko. Formålet skulle være at reducere statsgælden i % af BNP. Men efter hver græsk sparerunde vokser statsgælden i % af BNP, fordi det græske BNP ”“ som konsekvens af besparelserne – falder hurtigere end statsgælden. I 2008 var den græske ØMU-gæld således på 113 % af BNP, mens den i 2013 var på 175 %.

I stedet for forringelser, der har katastrofale social-økonomiske konsekvenser, skal vi, som den europæiske fagbevægelse har krævet det, have grøn vækst og beskæftigelse samt bedre uddannelse af arbejdskraften. FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, ILO, der har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed, har indstiftet en konvention om arbejdstageres ret til betalt uddannelse, hvilken bl.a. Danmark har tilsluttet sig.

Vi vil ligeledes opfordre Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten til i Danmark sammen med fagbevægelsen at samarbejde om en politik, der reducerer ulighed, bekæmper fattigdom, og som skaber grøn vækst og beskæftigelse samt bedre velfærd. Samtidig skal Danmark ratificere og implementere ILO-konventionen om ret til betalt uddannelse, hvorved vi både opnår en tiltrængt opkvalificering af arbejdsstyrken og jobrotation.

God valgkamp!

Netværk for Velfærd og Demokrati

Hardy Hansen, tidl. formand for SID og fhv. MF for Socialdemokratiet, talsperson for Netværk for Velfærd og Demokrati
John Andersen, medl. af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten
Karin Kring, Næstformand for Socialdemokratiet i Albertslund
Kim Davidsen, Arkitekt, medl. af Socialdemokratiet
Kjeld Aakjær, medl. af Socialdemokratiet
Klaus Mygind, medl. af Københavns Borgerrepræsentation for SF
Kurt Hansen, fhv. MF for VS og medlem af Enhedslisten
Lars Hutters, fhv. fællestillidsmand
Ole Thorbek, Økonom
Pernille Frahm, medl. af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for SF
Villo Sigurdsson, fhv. borgmester og medlem af SF

Back To Top