fbpx Skip to content

Bankunion truer boligejere og små virksomheder

I forbindelse bankunionen, skal EU have en såkaldt single rulebook – en fælles regelbog for hele EUs finanssektor. Denne regelbog vækker stor bekymring i danske realkreditvirksomheder.

”Der er tale om en potentielt meget alvorlig trussel,” siger Jesper Berg, underdirektør i Nykredit i Børsen. Han frygter, at der ikke vil være forståelse for den danske realkreditmodel, og forudser, at den vil blive angrebet fra EUs centralbank ECB.

Realkreditvirksomhederne frygter, at EU vil gøre det vanskeligere at yde realkreditlån, hvad der vil forhøje låneomkostningerne betydeligt. Det vil især gå ud over boligejere og ”“købere og mindre virksomheder indenfor bl.a. byggeri og landbrug.

Jesper Berg uddyber sin bekymring omkring bankunionen i kommentaren “Bankunionen – en udfordring for Danmark – og for EU” til Nyt fra EU-fronten. Heri siger han bl.a.:
– En bankunion er et meget vidtgående skridt, hvor landene potentielt påtager sig ubegrænsede forpligtigelser overfor hinanden. Det finansielle system er også meget forskelligt indrettet på tværs af landene, hvorfor det er svært at presse et ensartet tilsyn nedover alle de forskellige systemer.

”Det er forkert, når der her tales, som om der eksisterer et stort, fælles finansielt system i Europa. Man er nødt til at sige, at der findes en række forskellige delmarkeder, hvor det for nogles vedkommende giver mening med fælles regler og ensretning, mens det for andre ikke gør,” siger adm. direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft i Børsen.
”Det bliver i hvert fald ikke den danske realkreditmodel, som vinder, hvis der for alvor etableres en single rule book, og det vil hele det danske samfund blive ked af.”

Læs Jesper Bergs kommentar til Nyt fra EU-fronten – klik her!
Læs mere i Børsen (kræver abonnement) ”“ [klik her! ->http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/37343/artikel.html?hl=TnlrcmVkaXQ,
]

Back To Top