fbpx Skip to content

Bankunion: uenighed om småsparere

Af Mads Hadberg

Efter den katastrofale krisehåndtering af Cyperns banksektor er der sået tvivl om Bankunionens formål om, at sikre almindelige borgere mod at skulle betale for private bankers redningspakker.

Under redningsaktionen af Cyperns banker var EU med til at foreslå en brandbeskatning af cypriotiske småsparere med indeståender på under 100.000 euro på bankkontoen. Aftalen blev dog ikke godkendt af det cypriotiske parlament efter massive protester fra befolkningen.

Men forslalget har efterladt usikkerhed om, hvorvidt en Bankunionen skal sikre småsparerne i fremtiden for at skulle betale for bankers risikable forretninger.

Derfor mødtes EU’s økonomi- og finansministre igår for at diskutere en fredning af de europæiske småsparer.

Den danske økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, argumenterede for den danske model, der under alle omstændigheder sikrer småsparernes indeståender (op til 750.000 kr.) ved bankkrak, og lader bankerne selv betale for dårlig ledelse.

Men ifølge konklusionerne fra mødet er der kun “enighed blandt de fleste medlemsstater, at indskud under 100.000 EUR skal garanteres fuldt ud”.

En af dem, som er uenige i at småsparerne nødvendigvis skal fredes, er den tyske finansminister, Wolfgang Schaüble, som udtrykte på mødet, at i tilfælde af et bankkrak, er der “brug for skønsmæssige beslutninger, men at rummet skal være meget begrænset”. Med andre ord kan der opstå særtilfælde, hvor småsparerne kan brandbeskattes som på Cypern. Samme Schäuble åbnede op i mandags op for, at bankunionen krævede traktatændringer.

Tysk finansminister vil have traktatændringer

Spørgsmålet er dog, hvornår der er tale om et særtilfælde – og om der ikke vil kunne argumenteres for, at der er tale om et særtilfælde hver gang et lands banksektor står til af falde sammen af frygt for at krakket spreder sig.

Det er 5 år siden finanskrisens udbrud. I den tid har europæiske skatteborgere stillet 4.500 milliader euro i støtte og garantier til rådighed for de europæiske banker. Aligevel er det fortsat uklart om EU kan sikre at almindelige lønmodtageres penge ikke skal betale for bankernes spekulationer.

Diskussionen vil igen blive bragt op på topmødet i juni med det formål at nå til enighed om en aftale.

Back To Top