fbpx Skip to content

Rønne: Borgerhøring om fremtidens Europa – Hvor meget skal EU blande sig i Bornholms kommunale budgetter?

Hvornår:
09/10/2021 kl. 14:00 – 16:30
2021-10-09T14:00:00+02:00
2021-10-09T16:30:00+02:00
Hvor:
Rønne Bibliotek
Pingels Alle 1
3700 Rønne
Oplæg og debat om EU’s finanspagt og hvordan den påvirker og bør påvirke Bornholm.
Holdes som hybridmøde på Rønne Bibliotek og på Facebook på https://www.facebook.com/BornholmudafEU.
Susanna Dyre-Greensite, Formand, Folkebevægelsen mod EU holder et indledende oplæg og EU’s finanspagt og Danmarks implementering af den.
Derefter følger en debat mellem kommunalvalgskandidater på Bornholm. Deltagere: Morten Riis (EL), Per Ole Petersen (S), Niels Chresten Andersen (KD), Ralf Marcoux Skovgaard (KF), Heidi Burgedahl Kristiansen (V)
Der vil være mulighed for spørgsmål fra publikum.
Mødet indgår i EU-initiativet “Konferencen om Europas Fremtid” og er støttet af Europa-Nævnet.
Baggrund:
EU’s finanspagt er en traktat, der er indgået mellem de fleste af EU’s medlemslande. Traktaten har det officielle navn Traktat om stabilitet, samordning og styring i den økonomiske og monetære union og indeholder også forskellige andre bestemmelser om bl.a. styringen af eurozonen. De centrale finanspolitiske bestemmelser findes i traktatens afsnit III, der udgør den egentlige finanspagt. Folketinget besluttede i maj 2012, at Danmark skulle tilslutte sig finanspagten inklusive dens finanspolitiske restriktioner – selv om Danmark ikke er et euro-land.
Finanspagten er implementeret i dansk lovgivning via budgetloven. På grund af budgetloven er der lavet udgiftsloft for kommunernes service. De kommunale bloktilskud nedsættes, hvis kommunerne overskrider udgiftsrammerne i deres budgetter. Alle kommuner skal i så fald bidrage, men de kommuner, der står for overskridelsen rammes hårdest.
Danmark kan som et ikke-euroland selv afgøre, om vi vil fortsætte som medlem af EU’s finanspagt. Hvis vi melder os ud af EU’s finanspagt, kan vi selv bestemme, om der skal være en budgetlov, og om udgiftslofterne skal revideres. Sverige har i modsætning til Danmark valgt at stå udenfor størstedelen af finanspagten.
Dette møde er en del af møderækken Konferencen om Europas Fremtid, som foregår i hele EU. På møderne får borgere og politikere mulighed for at fremlægge deres visioner for fremtidens EU og fremtidens Europa. I Danmark planlægger Folkebevægelsen mod EU, Europabevægelsen, Nyt Europa og Oplysningsforbundet DEO møder under overskriften ”Borgerhøringer om fremtidens Europa”. De fire organisationer samler op på konklusionerne fra de forskellige møder og indrapporterer dem til EU.
Del dette:
Back To Top