fbpx Skip to content

Bekæmp social dumping – med eller uden EUKommentar i Nyhedsbrevet fra fagligt udvalg november 2010
af MEP Søren Søndergaard

Den nyligt overståede 3F-kongres i Aalborg besluttede at arbejde for, at EU’s traktat-grundlag skal tilføjes en såkaldt social protokol. En protokol, som skal gøre op med at lønmodtagernes faglige rettigheder hele tiden underordnes EU’s indre marked og kravet om fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser.

Det er en rigtig god beslutning. Som EU’s traktatgrundlag i dag er skruet sammen, så tjener det først og fremmest de arbejdsgivere, som ønsker at importere billig arbejdskraft fra andre EU-lande eller at flytte derhen, hvor det er billigt at producere. Derfor har EU-domstolen i en række afgørelser slået fast, at i EU er der stortset frit slag for social dumping.

Skal dette ændres, så kræver det en ændring af EU’s traktatgrundlag. Lønmodtagernes ret til at forsvare sine tilkæmpede løn- og arbejdsvilkår i det enkelte EU-land skal simpelthen sættes højere end arbejdsgivernes ret til social dumping.

Så langt, så godt. Men samtidig må vi huske på, at det ikke er nogen let opgave at ændre EU’s traktatgrundlag. Først skal der indkaldes til en såkaldt regeringskonference. Så skal der på denne konference opnås total enighed om en social protokol blandt de 27 regeringer. Og endelig skal denne enighed efterfølgende godkendes i hver enkelt af de 27 medlemslande. Hvis bare regeringen i ét land sætter sig imod, så bliver den sociale protokol ikke til noget.

Det skal selvfølgelig ikke få os til at opgive. Men det betyder, at vi
ikke bare kan satse på, at problemet løses gennem EU. Vi bliver også nødt til at træffe nogle beslutninger i Danmark, som her og nu
bekæmper social dumping – også selvom disse beslutninger er i modstrid med de regler, som gælder i EU.

Kampen mod social dumping er simpelthen for vigtig til at overlade til EU.

Back To Top