fbpx Skip to content

Borgerinitiativ – demokratisk fremskridt eller vinduespynt?

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor inviterer til et seminar om det såkaldte borgerinitiativ i Europa-Huset, Gothersgade 115 i København (nær Nørreport St) fredag den 18. juni kl. 10.30-14.15. Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig.

Ved seminaret skal et panel lægge op til debat om “Det Europæiske Borgerinitiativ – et demokratisk fremskridt eller vinduespynt?”. Folkebevægelsen mod EUs parlamentariker Søren Søndergaard får lejlighed til at stille spørgsmålstegn ved værdien af initiativet.

– Netop muligheden for dette ”borgerinitiativ” blev flittigt brugt i skåltalerne af Lissabon-traktatens tilhængere. Skamløst præsenterede de det som en mulighed for, at 1 million europæiske borgere kunne stille forslag i EU. I Lissabon-traktatens artikel 11 hedder det: ”Et antal Unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-kommissionen til indenfor rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne”, har Søren Søndergaard tidligere skrevet på sin blog om emnet og fortsat:
– Allerede disse formuleringer bør få alle demokratiske nakkehår til at rejse sig. Der er jo tydeligvis ikke tale om at tildele EU’s borgere nogen rettighed. Med mindre man opfatter det som en rettighed at få lov til at ”opfordre” Kommissionen til at overveje, om den vil stille et ”egnet” forslag til ”gennemførelse af traktaterne”. Noget afhænger selvfølgelig af den konkrete udformning. Og det er den, som Kommissionen er kommet med forslag til. Et forslag, som mildest talt ikke trækker ”borgerinitiativet” i en mere borgervenlig retning.


Læs mere om seminaret i Europa-Huset og tilmeld dig – klik her!
Læs hele Søren Søndergaards blogindlæg – klik her!
Læs også Folkebevægelsens høringssvar om borgerinitiativet – klik her!

Back To Top