fbpx Skip to content

Bryd med EUs magt over vores folketing

Vi vil bevare både 37 timers ugen og efterlønnen

Kommentar i Nyhedsbrevet
februar 2011 af
Eva Hallum, formand for fagligt udvalg

SF-socialdemokraternes ledere lover os efterlønnen. Men de ved, at EU har henstillet til Danmark om at fjerne vores efterlønsordning. Ikke desto mindre har SF-socialdemokraternes ledere fremført til pressen, at de har spurgt EU og har fået godkendt deres forslag. Til gengæld for at bevare efterlønnen, vil de skaffe flere arbejdstimer ved at sælge 37 timers ugen. Venstre meddeler, at EU kan lide deres forslag om at tage efterlønnen.
EU kan ikke tage vores efterløn, men de kan henstille, som de har gjort. Derfor ser vi overalt i Europa, at de forskellige lande mister ordninger med mulig tilbagetrækning fra 60 års alderen fraarbejdsmarkedet. Frankrig var et tydeligt eksempel, selvom de kæmpede bravt imod. Vores Folketing kan selv bestemme både at bevare efterlønnen og 37 timers arbejdsuge, da det ikke er et EU-direktiv, men en henstilling.

I Folkebevægelsen mod EU støtter vi ikke enkelte partiers politik. Men i det faglige udvalg samarbejder vi gerne i et netværk, der også rummer tilhængere, der er utilfredse med, at EU blander sig i alt. Så vi kan grundlæggende støtte, at partier – der opstiller til Folketinget – vil fratage EU magten. Vi ønsker at bevare både 37 timers arbejdsuge og efterlønnen.

Back To Top