fbpx Skip to content

Dagpenge-bombe rykker tættere på

Forhandlingerne om dagpengereglerne i EU er gået ind i sin afgørende fase og én dags arbejde for at opnå dagpengeret er blandt forslagene. Det vækker harme hos Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU.

En revidering af EU-direktivet om socialsikring kan medføre, at det er muligt for borgere fra andre EU-lande, efter blot én arbejdsdag i Danmark at tage dagpenge med ud af landet i op til seks måneder.

Kommissionen, EU-parlamentet og Ministerrådet har forhandlet længe, og inden for den nærmeste fremtid forventes det, at der kommer en endelig afgørelse.

“Danmarks dagpengesystem er næsten unikt, og det vil derfor ramme Danmark langt hårdere end andre lande, hvis det her vedtages. Vores system er opbygget omkring A-kasserne, og en solidarisk tilgang. Hvis andre borgere kan komme ind og få lettere adgang end danskere vil det på sigt kunne nedbryde hele vores system,” siger Rina Ronja Kari.

Frygt for dagpengenes fremtid

Revisionen af direktivet blev sat i gang for at lukke argumentet om, at en fattig rumæner eller en tysker kan tage til for eksempel Danmark, og hurtigt optjene dagpenge.

Den revision, som nu kan undergrave hele det danske dagpengesystem, og føre endnu mere social dumping og dårlige arbejdsvilkår med sig. Både for den danske og den udenlandske arbejdstager.

Kritikken af revideringen har også lydt fra andre sider og blandt andre A-kasserne advarer.

“Nye EU-regler for koordinering af såkaldte “sociale sikringsordninger” kan sætte det danske dagpengesystem under pres, når de træder i kraft, og måske føre til forringelser og lavere sats”, lyder advarslen fra sammenslutningen af danske a-kasser.

Åbner for mere social dumping

Folkebevægelsen mod EU, frygter ikke kun for det danske dagpengesystem, men også for hvilke konsekvenser det kan have for arbejdsforholdene for de udenlandske arbejdere.

“Jeg kan frygte, at flere bliver udnyttet af grådige arbejdsgivere, hvis guleroden er dagpenge med hjem i seks måneder. Det er ikke svært at forestille sig hvem, der vil se en fordel i det i lande, hvor lønnen er lav. Det vil betyde forringede arbejdsvilkår BÅDE for polakken og danskeren”, siger Rina Ronja Kari.

I Danmark arbejder mange østeuropæere, blandt andet indenfor byggeri, og der har været flere sager om underbetaling og dårlige arbejdsforhold. Det nye forslag vil være attraktivt, da forskellen i købekraft er stor.

At tage danske dagpenge med tilbage til hjemlandet i tilfælde af arbejdsløshed vil for mange betyde en betydelig forskel. I dag eksisterer denne mulighed kun, hvis vedkommende har arbejdet tre måneder i Danmark. Med de nye regler opstår muligheden allerede efter en dag.

Både kommissionen, ministerrådet og parlamentet har forslag til ændringer af direktivet. Kommissionen har tidligere foreslået en 3 – 6 ordning, altså at arbejde tre dage og have ret til dagpenge i 6 måneder. Det har parlamentet så toppet med forslaget her, en dag, seks måneder.

Back To Top