fbpx Skip to content

Danmark bør selv sikre kontrol med medicinsk udstyr!

Op mod 300 danske kvinder har som bekendt fået indopereret underlivsnet, som viser sig at have højst uacceptable bivirkninger for omkring 10 pct. Nettene kan bl.a. skære sig gennem skede og tarmsystem og i værste fald koste kvinden livet. Når nettene er blevet godkendt, hænger det sammen med at EUs godkendelsesregler for medicinsk udstyr ikke er så stramme som for lægemidler, hvilket bl.a. Lægeforeningen i Danmark ønsker. Og det er Lægeforeningens indtryk, at EU-Kommissionens udkast til nye regler for godkendelse af medicinsk udstyr ikke vil stramme tilstrækkeligt op – efter ønske fra europæisk medico industri. Kommissionen vil nøjes med stikprøvekontrol, hvilket Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen ikke finder godt nok:
” Vi skal være sikre på, at alle produkter er i orden fra start. Patienternes sikkerhed må komme forud for markedsføring”, udtaler han i en pressemeddelelse.
Kommissionens udspil ventes offentliggjort og sendt i høring i slutningen af september.

– Når Kommissionen lytter mere til industriens lobbyister end til lægernes opfordring, sætter EU igen markedsinteresser over folkesundheden. Derfor bør Folketinget og regeringen vedtage danske regler, der sikrer befolkningen mod farligt medicinsk udstyr, hvis EU ikke vil, lyder opfordringen Rina Ronja Kari, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.
Folkebevægelsen vil bl.a. bakke op om Lægeforeningens krav om stramninger i EU-parlamentet, oplyser MEP Søren Søndergaard.

Læs også pressemeddelelsen fra Lægeforeningenklik her!

Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt:
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 26 70 18 16/ e-mail: rina@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top