fbpx Skip to content

Kommissionens næstformand: EU skal være politisk union

NOTAT.DK: [uddrag] Under overskriften “A Vision for Post-Crisis Europe: Toward a Political Union” har EU-Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender Viviane Reding udgivet en plan for, hvordan hun ønsker EU skal se ud i 2020.
Her lægger hun op til en ændring af det nuværende EU – i retning af en egentlig politisk union.
Hun mener, at krisen har udpeget det nuværende EU’s svagheder og mangler, som en kommende politisk union vil kunne rode bod på.

(…)

Fempunktsplan for EU i 2020
Siden krisens indtog har de europæiske politikere ifølge Reding sendt et klart budskab om, at de ønsker at redde euroen og hjælpe de lande, der er havnet i alvorlige gældsproblemer.
Hun peger på underskrivelsen af Finanspagten og Den Europæiske Stabiliseringsmekanisme (ESM) som de seneste eksempler på den vilje, der er til at redde det europæiske projekt.
Iflg. næstformanden er det nu tid til at vinde de europæiske befolkningers tillid tilbage og konsolidere de seneste fælles finanspolitiske tiltag. På den baggrund fremlægger hun en fempunktsplan for EU i 2020. Planen i korte træk:
1) Parlamenterne i de enkelte medlemslande bør i løbet af 2013 antænde en EU-debat om EU i 2020.
2) EU-Parlamentets partier bør udpege kandidater til posten som EU-Kommissionsformand i forbindelse med EU-Parlamentsvalget i 2014.
3) Forud for valget til EU-Parlamentet bør de europæiske statsledere blive enige om, at den kommende EU-Kommissionsformand samtidig skal være formand for Det Europæiske Råd.
4) Den nye formand indkalder et konvent for at udarbejde Traktat om en Europæisk Politisk Union (EPU). Traktaten skal sikre, at EU-Parlamentet bliver en “rigtig” lovgiver. Under ekstraordinære betingelser skal EU-Kommissionsformanden have beføjelse til at opløse EU-Parlamentet.
5) Fra 2016-2019 finder ratifikation af EPU sted i de enkelte medlemslande. Medlemslandenes befolkninger bør få to alternativer: Enten at stemme for EPU eller at forkaste EPU og fortsætte i et tæt samarbejde med EU, navnlig i relation til det indre marked.

Læs hele artiklen hos Notat – klik her!
Læs Viviane Redings vision – klik her!

Back To Top