fbpx Skip to content

“Danmark kan ikke samarbejde med EU-landene om trafiksikkerhed”

Siden 2005 har EU haft regler for gensidig anerkendelse af bødestraffe (for eksempel for trafikforseelser), som Danmark deltager i på mellemstatsligt niveau. Reglerne betyder i praksis, at hvis en dansker får en bøde for at køre over for rødt i Tyskland eller et af de andre medlemslande, så vil det være det danske politi, der står for at opkræve bøden og sikre, at den betales.

Skulle reglerne blive ændret så de overgår til overstatsligt niveau, er Danmark ikke længere bundet overstatsligt af aftalen. Men der er intet i den danske retsforbeholdet,
som forhindrer, at Danmark tiltræder ordningen via en parallelaftale.

Det eneste, som kan forhindre det er, hvis de øvrige medlemslande ikke vil have Danmark med. Men det er svært at forestille sig, at de ikke vil det. De andre medlemslande er naturligvis også interesseret i, at det danske politi står for at indkræve bøderne fra de danskere, som måtte forsynde sig mod færdselsreglerne på de europæiske veje. Desuden har der længe været et nordisk samarbejde på dette område.

Back To Top