fbpx Skip to content

“Danmark kan slet ikke deltage i EU’s retspolitik”

Det er ikke rigtigt. For det første vil Danmark fortsat deltage i spørgsmål om visumpolitik, da denne ikke falder under retsforbeholdet.

For det andet vil Danmark formentlig også deltage i alt om Schengensamarbejdet, da retsforbeholdet giver mulighed for, at Folketinget kan vælge at være med på alt om Schengensamarbejdet. Og det har Danmark valgt at gøre på alle Schengen-retsakter indtil nu.

For det tredje ryger Danmark ikke ud af det, vi allerede har indgået mellemstatslige aftaler med EU om, hvilket betyder, at Danmark alligevel deltager i visse dele af samarbejdet.

Det er et flertal i det danske Folketing, der afgør, om Danmark skal forsøge at forhandle en mellemstatsligaftale (ofte kaldet en parallelaftale) på plads. Får Danmark ja til sådanne aftaler, er vi bundet på mellemstatsligt vis i stedet for på overstatsligt niveau. Det betyder bl.a. at vi kan opsige aftalen, hvis vi ikke længere synes den er gavnlig for os.

Danmark har indtil nu indgået 3 parallelaftaler om 4 retsakter med EU. Det drejer sig om en aftale om 2 retsakter på udlændingedelen nemlig i forhold til Eurodac (databasen med fingeraftryk fra asylansøgere) og Dublin II forordningen (hvilket land, der er ansvarlig for behandling af en asylansøgers ansøgning om asyl).

Derudover har Danmark indgået 2 civilretlige parallelaftaler: Forordningen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen) og forordningen om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelsesforordningen).

For det fjerde kan Danmark indgå nye parallelaftaler med Kommissionen i fremtiden, ligesom Norge, Island og Schweiz har gjort i forhold til de dele af EU’s retspolitik, de gerne vil være med i på mellemstatsligt grundlag. For Danmarks vedkommende kunne det eksempelvis dreje sig om en parallelaftale om en retsakt om bekæmpelse af
børnepornografi, menneskehandel eller terrorisme. Nægter Kommissionen Danmark en parallelaftale om sådanne spørgsmål, så er det Kommissionen ”“ og ikke Danmark ”“ der holder børnene og ofrene for menneskehandel og terrorisme som gidsler.

For det femte vil Danmark sandsynligvis fortsat være bundet på mellemstatsligt niveau i forhold til mange af de retsakter, som er vedtaget inden Lissabon-traktaten og som nu langsomt ændres til overstatslige retsakter. Hvis du vil vide, hvorfor, klik her!

Back To Top