fbpx Skip to content

Danmarks underskud er blandt de mindste i EU

Der er enorm forskel på EU-landenes offentlige underskud. Det gennemsnitlige underskud for de 27 EU-lande er 6,4 procent af BNP – for landene i eurozonen er gennemsnittet et underskud på 6,0 procent.
ØMU-kriteriet med et krav om højest 3 procent underskud på de den offentlige saldo under normale omstændigheder, overholdes kun af eurolandene Finland, Luxembourg og Estland.
De to EU-lande med størst underskud i eurozonen, er Grækenland med 10,5 procent underskud og Irland med et underskud på hele 32,5 procent.

Danmark og Sverige (der som bekendt ikke er med i euroen) ligger begge under ØMU’ens tre-procents-grænse for offentlige underskud.

[Mere information:
Nyt fra Danmarks Statistik 4. maj 2011 (åbnes i pdf-format)
->http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR207.pdf]
Back To Top