fbpx Skip to content

Dansk lov skal gælde i Danmark

– Folketingets debat om børnechecken er ren børneteater mellem de EU-begejstrede partier, for hverken regeringen eller VK er parate til at tage et opgør med EU.

– Den reelle uenighed mellem regeringen og VK er om optjeningsprincippet ligger inden for EU-loven eller ej. Men i sidste ende er VK-blokken jo heller ikke villige til at tage et opgør med EU-loven.

– Selvom jeg ikke støtter optjenings-kravet, så mener jeg, at det er helt principielt, at danske love skal stå over EU-love i Danmark. Hvis en regering bedre kan lide EU’s love end de danske love, så må den stille forslag i folketinget om at ændre den danske lovgivning. Derimod er det helt uacceptabelt at skubbe de danske love til side og så bare administrere efter love fra Bruxelles.

– Ingen regering fortjener at være regering i Danmark, hvis den ikke er villig til at regere på grundlag af de love, som er vedtaget af det danske folketing.

Yderligere oplysninger:
Rina Ronja Kari: 0045 2670 1816

Back To Top