fbpx Skip to content

Danskerne er ikke tilfredse med EU

”Den britiske premierminister David Cameron vil genforhandle Storbritanniens forhold til EU. Bør den danske regering tage initiativ til en lignende forhandling om Danmarks forhold til EU?”

Sådan har analysevirksomheden Rambøll spurgt i en meningsmåling, som Morgenavisen Jyllands-Posten offentliggjorde i dag. 47,2 pct. svarer ja i målingen, mens 41,6 pct. svarer nej.

Den danske regering har slået fast, at den ikke har planer om nogen genforhandlinger. Alligevel tager europaminister Nicolai Wammen (S) målingen som udtryk for, at vælgerne står bag regeringens politik om ”ikke at hoppe på Englandsbåden”.

For eller imod EU-medlemskab

Modstanden mod EU er imidlertid ikke så markant i den danske befolkning som i den britiske, fremgår det af Rambøll-målingen. På spørgsmålet ”Hvis briterne ender med at forlade EU, bør Danmark så også træde ud af EU?”, svarer 51,9 pct. nej, mens 25,6 pct. svarer ja.

Den danske EU-modstand er dog mere markant, end den har været i mange år i målingerne, der foretages af EUs eget statistiske agentur Eurostat.
Det seneste tal fra Eurostats såkaldte Eurobarometer-undersøgelser er fra maj 2011, hvor 55 pct. mente, at EU-medlemskabet er en god idé, mens 16 pct. mente, det var en dårlig idé.

Resultater af meningsmålinger afhænger i høj grad af formuleringer. Spørgsmålet er f.eks. om Storbritanniens medlemskab er det mest afgørende for danskernes holdning til EU-medlemskabet.
I 2004 gennemførte Gallup en måling, hvor de spurgte om man ønskede fortsat EU-medlemskab eller tættere nordisk samarbejde med forbindelser til EU, som Norge har i dag. Da foretrak 51 pct. nordiske samarbejde, mens kun 36 pct. foretrak EU.

Det går den forkerte vej i EU

Rambøll-undersøgelsen rummer flere spørgsmål, men ikke om danskerne generelt mener, at tingene går den rigtige eller forkerte vej i EU.

Det gjorde Eurostat til gengæld i Eurobarometer-undersøgelsen i maj 2012. Her mente 31 pct. af befolkningen, at det går den rigtige vej EU. 53 pct. mente, at udviklingen går den forkerte vej”¦

Back To Top