fbpx Skip to content

Ingen forståelse for Messerschmidts støtte til overstatsligt Europol

Af Lave K. Broch
1. suppleant til EU-Parlamentet

Det ser ud til, at Dansk Folkeparti er ved at udvande deres holdning om retsforbeholdet (den danske retsundtagelse i EU).

MEP Morten Messerschmidt mener f.eks., at Danmark skal være medlem af et overstatsligt Europol (Politiken.dk den 2. marts 2015).

Messerschmidts synspunkt vil betyde, at Danmark skal afgive suverænitet til EU på det politimæssige område. Det mener jeg vil være en rigtig dårlig løsning for demokratiet og Danmark.

Hvis EU får dansk suverænitet på Europols område, er det ensbetydende med, at EU får en blankocheck til at bestemme over hele området ud i al fremtid.

Det betyder, at EU vil kunne give et overstatsligt Europol flere beføjelser eller ændre afgørende på reglerne for Europol ”“ selv hvis samtlige 179 medlemmer af Folketinget er imod det!

Vi har i Danmark ikke haft nogen reel debat om, hvorfor Europol overhovedet skal være en overstatslig politienhed.

Måske er EU’s drøm et samarbejde om udveksling af informationer. Men det kan også være, at EU om nogle år ønsker et EU-FBI med vidtrækkende beføjelser i medlemslandene.

Det er svært at spå om, hvilke ideer der kan opstå i EU.

Men før vi tager stilling til et overstatsligt Europol, er vi simpelthen nødt til at forholde os til, hvad der kan ske, hvis EU får magt over udvikling af love og regler inden for det politimæssige område og uden tidsbegrænsning.

Jeg ser derfor hellere, at Danmark går efter en mellemstatslig samarbejdsaftale med Europol, som den Norge og en række andre lande har.

Den norske aftale er operationel. Norge samarbejder f.eks. med Europol om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, narkohandel, menneskehandel og terrorisme. Og samtidig bevarer Norge den demokratiske magt over det politimæssige område.

Valget, som jeg ser det, er derfor enkelt. Vi kan og skal samarbejde. Men vi skal ikke tilslutte os et overstatsligt Europol og give EU en stor blankocheck med magt over det politimæssige område.

Back To Top