fbpx Skip to content

Dommens dag for demokratiet

I morgen falder der dom i sagen om Tysklands bidrag i den anden græske redningspakke. Retssagen handler hovedsageligt om, hvorvidt det tyske parlament, Bundestag, skal have ret til at stemme om Tysklands deltagelse i de enkelte redningspakker.

Normalt kræver det Bundestagens godkendelse, når landets offentlige midler skal bruges, men ved Tysklands store tilskud til redningspakkerne er Bundestagen ikke blevet hørt. Den forestående dom er afgørende, fordi Tyskland i kraft af sin størrelse og økonomiske position har været den store långiver ved de tidligere redningspakker og står for den største andel af indbetalingen til EU’s redningsfond.

Iagttagere er enige om, at dommen næppe vil underkende de tidligere redningspakker, men formentlig kommer til at lægge vægt på, at parlamentet skal have større indflydelse ved eventuelt kommende redningspakker.

– For Folkebevægelsen handler dommen dog ikke kun om økonomi, men også om demokratiets plads i EU og de nationale parlamenters vigende indflydelse – spørgsmålet er, om den tyske forfatningsdomstol tør underkende den førte politik og dermed agere de tyske borgeres værn mod udemokratiske beslutninger fra EU. Det vil dommen i morgen give os svar på, siger MEP Søren Søndergaard.

Oskar Lund Rasmussen

Back To Top