fbpx Skip to content

Efter EU-topmødet: Vrede og skuffelse

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] EU-Topmødet torsdag-fredag gav grønt lys til yderligere deregulering og til en social ”resultattavle,” som skal gøre det ud for ØMU’ens sociale dimension. Topmødets konklusioner bliver mødt med vrede og skuffelse hos EFS, som før topmødet appellerede til EU-toppen om at skifte kurs.

Flere steder i konklusionerne gentages behovet for at fortsætte ad samme spor i den økonomiske politik med fokus på konkurrenceevnen.
”Der er synlige tegn på økonomisk genopretning, men EU er nødt til at fortsætte sine bestræbelser for at øge vækstpotentialet, forbedre jobskabelsen og styrke den europæiske konkurrenceevne. Det Europæiske Råd understreger, at større samordning af de økonomiske politikker bør fokusere på de politikområder, hvor de positive virkninger for konkurrenceevnen, beskæftigelsen og ØMU’ens funktion er mest markante,” som det hedder i indledningen.

Samtidig hilste topmødet EU-kommissionens meddelelse om ØMU’ens såkaldte sociale dimension velkommen. Kommissionen har foreslået, at der skal laves en resultattavle for medlemslandene med en række ”sociale indikatorer” bl.a. arbejdsløshed og ulighed. Resultattavlerne skal indgå som materiale i forbindelse med det europæiske semester, hvor landenes finanslove er til eftersyn i EU-systemet. Planen er, at man allerede på topmødet i december vedtager at sætte resultattavlerne i værk, så de kan indgå i næste års europæiske semester.

(…)

Læs mere hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top