fbpx Skip to content

Efter grænselukninger: Minister åbner for “mini-Schengen”

Forrige torsdag sagde en hollandsk minister, at der ingen planer var om et nyt Schengen-samarbejde mellem Østrig, Tyskland, Luxemburg, Belgien og Holland.

Det her viser tydeligt, at den frie bevægelighed over EU’s grænser ikke blev indført for borgernes skyld.
Rina Ronja Kari, MEP

Men efter gårsdagens møde i EU-parlamentets udvalg for Borgerrettigheder og Retlige og Indre Anliggender, var tonen en anden. Nu sås der tvivl om, hvorvidt en sådan plan faktisk findes. På mødet udtalte den hollandske minister med ansvar for migration, Klaas Dijkhoff, følgende:

“Vi vil ikke forfølge en sådan løsning. Vi kan meget bedre lide den anden løsning [fuld Schengen], men vi er også nødt til at være fair, hvis vi ikke kommer frem til en løsning, forventer jeg ikke at regeringerne siger: ‘Plan A var ikke mulig, så nu ved vi ikke hvad vi skal gøre’, – det er heller ikke realistisk,” siger han.

Grænser under pres

Udtalelsen vækker særlig opsigt, fordi den aktuelle flygtningesituation sætter de åbne grænser i EU under særligt pres.

Der er indført grænsekontrol mellem Sverige og Danmark, mellem Danmark og Tyskland, mellem Tyskland og Østrig og imellem Østrig og Ungarn. Ungarn har bygget et hegn på grænsen til Rumænien og på grænsen til Serbien.

Det samme har Slovenien gjort ved sin grænse til Kroatien og flere lande overveje lignende løsninger.

Problem for hele EU-projektet

Den eskalerende situation fik i går Tysklands Kansler, Angela Merkel, til at komme med følgende kommentar:

“Ingen skal foregive, at vi kan have en fælles valuta uden at kunne krydse grænserne rimeligt nemt,” siger hun.

Ved at bringe euroen i spil på den måde tilføjer Merkel den igangværende krise en helt ny dimension, mener Rina Ronja Kari, der sidder i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

“Det her viser tydeligt, at den frie bevægelighed over EU’s grænser ikke blev indført for borgernes skyld, men for at bane vejen for unionens økonomiske samarbejde. Når Merkel kæder grænsekontrollen sammen med det økonomiske samarbejde, er det fordi hun er bange for, at en eskalering af den nuværende situation vil føre til problemer for hele EU-projektet,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top