fbpx Skip to content

EU-udvalg: En dags arbejde skal give dagpengeret

EU´s beskæftigelsesudvalg skærper kravene og vil give ret til dagpenge efter en dags arbejde og mulighed for at tage dem med ud af landet i et halvt år. Det er en bombe under vores dagpengesystem, skriver Folkebevægelsens mod EU’s medlem af EU-Parlamentet, Rina Ronja Kari.

Rina Ronja Kari er medlem er EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Foto: Olivier Hansen.

Af Rina Ronja Kari, medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

EU´s beskæftigelsesudvalg skærper kravene og vil give ret til dagpenge efter 1 dags arbejde og mulighed for at tage dem med ud af landet i et halvt år – en bombe under vores dagpengesystem

  • EU borgere, der arbejder i et andet EU-land vil være berettiget til dagpenge i arbejdslandet efter 1 dags arbejde.
  • EU-borgere kan eksportere dagpenge i 6 måneder.

I dag på vores møde i beskæftigelsesudvalget blev det her vedtaget, som Parlamentets holdning  – jeg kalder det en massiv bombe under vores dagpengesystem og hele vores velfærdssamfund.

En gevinst for grådige arbejdsgivere

Det er en revidering af forordningen om socialsikring, der lige nu har været på dagsordenen. Revideringen har været længe undervejs, og flere forslag har været i spil. Hvornår skal en udenlandsk arbejder være berettiget til dagpenge i Danmark, er det grundlæggende spørgsmål?

Kommissionen siger efter 3 måneder. Rådet siger 1 måned og Parlamentets holdning er nu, at 1 dags arbejde er nok til at være berettiget til dagpengene, og tage dem med ud af landet i seks måneder.

Det betyder for eksempel, at en tysker kan arbejde og optjene timer  i Tyskland, rejse til Danmark og arbejde 1 dag og være dagpengeberettiget – selvom tyskeren aldrig har været medlem af en dansk A-kasse.

Det er ikke svært at forestille sig hvordan det vil blive brugt af arbejdsgivere til at presse lønnen. Udsigten til at kunne arbejde en dag og tage dagpenge med til hjemlandet i 6 måneder vil være en gulerod for mange i lande, hvor købekraften er langt mindre end i Danmark.

Forringede vilkår for alle

Kommer parlamentets holdning igennem vil det bane vejen for et harmoniseret dagpengesystem, en harmoniseret dagpengesats, og vil altså betyde forringede arbejdsvilkår BÅDE for polakken og danskeren.

Jeg har hele vejen igennem arbejdet imod forslaget, og har blandt andet stillet ændringsforslag om at bevare de nuværende regler for eksport af dagpenge. Derudover støtter jeg aktivt forslaget om 3 måneders optjening for at sikre, at der er en tilknytning til det pågældende medlemslands arbejdsmarked.

Jeg har henvendt mig til Danske A-kasser og til fagbevægelsen om problematikken. Danske A-kasser har tidligere kritiseret forslaget og siger:

“Nye EU-regler for koordinering af såkaldte “sociale sikringsordninger” kan sætte det danske dagpengesystem under pres, når de træder i kraft, og måske føre til forringelser og lavere sats”

Jeg er helt enig med dem og håber, at vi sammen kan få stoppet forslaget her – for vores dagpengesystem, for vores velfærd.

De nye regler blev godkendt af et flertal af EU-landenes beskæftigelses- og socialministre på et ministerrådsmøde i slutningen af juni, selv om Danmark, og ti andre lande, hovedsagelig vesteuropæiske, var imod.

(Dette indlæg blev først bragt i Avisen.dk)

Back To Top