fbpx Skip to content

EU blander sig i europæernes løn

Løn er ikke noget, EU skal blande sig i. Det står klart og tydeligt i traktaten, at løn og lønniveauer er op til medlemslandene selv at bestemme.

Alligevel blander EU sig hver eneste dag i løn, forklarer en række eksperter over for Ugebrevet A4.

Thorsten Schulten, der forsker i europæisk lønpolitik og kollektiv forhandling ved det tyske forskningsinstitut Hans Böckler Stiftung, siger for eksempel sådan her til A4:

“EU er de facto en aktør, når det gælder lønninger. Det er rigtigt, at EU formelt ikke har kompetence inden for lønpolitik ”“ men reelt har de. Især efter krisen med alle de her programmer, der kaldes New Economic Governance. Fra det europæiske semester til Troika-programmerne.”

Diskussionen om europæisk løndannelse og EU’s indflydelse er blusset op, efter EU-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker har talt varmt for en lovfast europæisk mindsteløn.

Og ifølge Thorsten Schulten kan det blive til virkelighed – også uden at ændre i EU-traktaten.

Han mener, at det udelukkende er et spørgsmål om, at hvis den politiske bevægelse i retning af en europæisk mindsteløn får yderligere momentum, så skal der nok findes en vej, som ikke kræver en traktatændring.

“Hvis man kan blive politisk enige, så kunne man bruge det europæiske semester til at tage et nærmere kig på, hvad minimumslønnen er i de forskellige lande i Europa, og hvorvidt de lever op til et anstændigt niveau, og så anbefale landene forbedringer,” sige Thorsten Schulten til Ugebrevet A4 og fortsætter:

“Hvis man gerne vil gøre det bindende gennem regulering på europæisk niveau, kan der blive brug for traktatændringer. Jurister vil sige, at det ikke er muligt med den nuværende traktat, men det er heller ikke det første skridt.”

Dybt problematisk
MEP Rina Ronja Kari mener, at det er et stort og overset problem, at EU hver eneste dag blander sig i arbejdstageres lønvilkår, når det står så klart nedskrevet i traktaten, at løn ligger uden for EU’s kompetenceområde.

“EU blander sig i høj grad i europæernes løn og det har en klar negativ betydning for almindelige lønmodtagere,” siger hun.

Rina Ronja Kari finder det dybt problematisk, at EU gennem politikker inden for områder som økonomisk styring indirekte påvirker lønniveauer i mange medlemslande.

“Det er ikke bare, når Troikaen beordrer til lønnedgang, som tilfældet var i Grækenland i 2012, at EU blander sig i løn. Det er også i forhold til Det Europæiske Semester, hvor Kommissionen efterser medlemslandenes økonomier og på den baggrund kommer med forslag til det, de kalder forbedringer. Det betyder ofte lavere løndannelse,” siger hun.

Læs hele artiklen fra Ugebrevet A4 her.

Back To Top