fbpx Skip to content

EU: Dansk toldkontrol ”utilstrækkeligt begrundet”

Danmark har givet ”utilstrækkelige begrundelser” for det meget omdiskuterede skridt med genindførelse af toldkontrol ved grænserne til Tyskland og Sverige. Den besked har EU-Kommissionen giver i går efter sidste uges kontrolbesøg ved de danske grænser.

Kommissionens udsendte medarbejdere var “ude af stand til at få tilstrækkelige begrundelser fra dansk side til en intensivering af kontrollen ved de indre grænser,” som EU-kommissær for indre anliggender Cecilia Malmström siger det i en erklæring. Kommissæren advarer om, at hun ville “ikke tøve med at bruge alle værktøjer” for at sikre, at EU-retten og sikre den fri bevægelighed for mennesker, varer og tjenesteydelser opretholdes, fremgår det af EUObserver.com. I sit brev til de danske myndigheder kræver hun at blive informeret løbende og udelukker ikke nye kontrolbesøg i Danmark fra Kommissionens side.

Folkebevægelsen mod EU mener ikke, at EU skal afgøre om Danmark skal have skærpet toldkontrol ved grænserne. Det skal afgøres af Folketinget på baggrund af vurderinger af, om det giver positive resultater i f.eks. bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet i forhold til de gener, som det måtte betyde for almindelige borgere i form af øget kontrol og eventuel ventetid ved krydsning af grænsen

Læs mere på bl.a.”¦
EUObserver.com ”“ klik her!
Sorensondergaard.dk ”“ klik her!

Back To Top