fbpx Skip to content

EU kører togdriften af sporet

EU’s fjerde jernbanepakke er ved at blive implementeret.  Ifølge Rina Ronja Kari vil sporene dermed være lagt for højere priser, ringere service og dårligere arbejdsvilkår i Danmark. DSB har allerede opsagt flere aftaler med sine ansatte, som har svaret igen med strejker.

EU’s jernbanepakken vil forringe togdriften, mener Rina Ronja Kari. (Arkivfoto: Pxhere).

Af Anne Mette Omø Carlsen

EUs fjerde Jernbanepakke skal i løbet af de næste måneder skal rulles ud over Danmark. På den baggrund forbereder DSB sig og har allerede opsagt overenskomstaftalen med de ansatte.

Jernbanepakken har til formål, at fuldføre det indre marked på jernbaneområdet med åben konkurrence. De danske myndigheder mister beslutningsmyndigheden og kontrollen med jernbanedrift, og de ansatte går utrygge tider i møde.

Tog i udbud

Som en del af aftalen skal alle togstrækninger i udbud. Jernbanepakke giver alle togvirksomheder i EU ret til at køre passagertransport i alle medlemslande, og pålægger landene at sende deres strækninger i udbud og stille skinner og materiel til rådighed for private virksomheder, der vil tilbyde togdrift.

Forberedelsen til at implementere jernbanepakken har ført til, at DSB har meldt sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri, og har opsagt alle overenskomster og lokalaftaler med de ansatte.

DSB har samtidig frataget alle Dansk Jernbaneforbunds tillidsrepræsentanter deres hverv. Det førte mandag morgen til, at alle S-tog holdt stille.

Lokoførerne var samlet til fagligt møde for at debattere DSB’s planer om at skære antallet af tillidsfolk ned fra 99 til 29.

Retten til eget tog forsvinder

Folkebevægelsen mod EU har siden den første Jernbanepakke kæmpet for medlemslandenes mulighed for selv at bestemme over deres togdrift. Myndigheden på jernbaneområdet flyttes fra nationalt plan til EU-plan, hvilket vil sige Det europæiske jernbaneråd.

“Med EUs jernbanepakke kan politikerne ikke længere stoppe udbud af togdriften. Vores togdrift er nu underlagt  EU’s regler, og det vil kræve en udmeldelse af EU, hvis befolkningen fremover ønsker at få togdriften tilbage på nationale hænder, siger EU-parlamentariker fra Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari.

Hun mener, at konsekvenserne af jernbanepakken vil blive store, og henviser til DSB’s opsigelse af en række aftaler med de ansatte.

“Vi har set konsekvenserne af en sådan politik i Storbritannien, hvor arbejdstagernes rettigheder blev dårligere og servicen for brugerne forringet. Det her vil betyde dårligere service, dårligere arbejdsforhold og højere priser for passagererne, siger Rina Ronja Kari.

Back To Top