fbpx Skip to content

EU-Kommissionen begår grundlovsbrud!

Artiklen er tidligere bragt i decemberudgaven af avisen Christianshavneren, og er skrevet af Hanne Micheelsen, medlem af Folkebevægelsen mod EU.

Foto: Pixabay

EU’s grundlov kaldes Lissabontraktaten. Her står der, at EU-Kommissionen skal drage omsorg for at traktaten gennemføres. Det er som at sætte ræven til at vogte gæs.

Brud på egen lovgivning

I sidste måned fremlagde Kommissionen det længe ventede direktivforslag til mindsteløn. Et klokkeklart brud på Lissabontraktaten.

I artikel 153, stk. 5 står der: ”Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for lønforhold, organisationsret, strejkeret og ret til lockout”.

Som ved alle andre grundlovsbrud er det alvorligt og burde få konsekvenser for Kommissionen.

Pandemien udnyttes til mere magt

EU-Kommissionen udnytter Coronapandemien til at tilrane sig mere magt. I forvejen har EU hånd i hanke med landenes offentlige økonomier og dermed også med de offentligt ansattes løn gennem den aftale, der hedder ”Sixpacken”.

I EU-systemet har man længe ønsket at styre lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det er imidlertid svært at ændre traktatgrundlaget, så nu prøver Kommissionen at luske det igennem!

Det er det, der ligger bag forslaget om mindsteløn. EU-Kommissionen kommer ikke med en hjælpende hånd til de mange millioner arbejdere i Unionen, der lever af sultelønninger.

Den danske model under angreb

I Danmark har arbejderne i 120 år haft ret til at kæmpe for bedre løn- og arbejdsvilkår. Gennem strejker, konflikter og forhandlinger har arbejderne opnået faglige, sociale og politiske rettigheder. Det kaldes den danske model.

Både den danske fagbevægelse og arbejdsgiverne protesterer. De frygter, at den danske model bliver undermineret. Selv Dansk Metal, der ellers er 200% tilhængere af EU, er kommet op på barrikaderne. Forbundet vil forlange folkeafstemning om EU-medlemskabet, hvis forslaget om mindsteløn gennemføres.

EU-Kommissionen har forsøgt at berolige de danske kritikere, men hvem stoler på en Kommission, der ikke overholder egne traktater?

Vi vil ha’ en folkeafstemning om EU nu!

Artiklen er tidligere bragt i decemberudgaven af avisen Christianshavneren, og er skrevet af Hanne Micheelsen, medlem af Folkebevægelsen mod EU.

 

 

Back To Top