fbpx Skip to content

EU-lande stejler over EUs logningsplaner

COMPUTERWORLD ONLINE: [uddrag] EU-Kommissionen mener i en ny rapport om EUs logningsdirektiv, at “opbevaret telekommunikations-data spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af offentligheden mod skade forårsaget af alvorlig kriminalitet.”
Det har dog i mange af EUs medlemslande vist sig besværligt at indføre det pågældende direktiv som lov. Ligeledes har de deraf følgende lovgivningsmæssige forskelle fra land til land skabt vanskeligheder for service-leverandører i telekommunikationsbranchen.
Telekom-virksomhederne har ifølge direktivet pligt til at opbevare så meget data, at de uden videre kan identificere afsender, modtager, dato, tidspunkt og varighed, type, udstyr og – i tilfælde af mobiltelefoni – den fysiske position af udstyret. Dette gælder for e-mail samt telefonopkald og sms.
Disse data skal være tilgængelige for nationale politimyndigheder. Men intet sted i teksten i logningsdirektivet garanteres det, at dataene opbevares, genfindes og anvendes i overensstemmelse med individets ret til privatliv og beskyttelse af personfølsomme oplysninger, lyder kritikken.
Derfor har domstole i Tyskland, Tjekkiet og Rumænien dømt implementeringen af direktivet i deres nationale lovgivning forfatningsstridigt. De tre lande arbejder på nuværende tidspunkt på spørgsmålet om, hvorvidt de kan overholde direktivet uden at krænke deres borgeres ret til privatliv. Derudover har Østrig og Sverige udsat implementeringen af direktivet og er blevet bragt for EU-Domstolen.

Læs hele historien hos Computerworld Online – klik her!

Back To Top