fbpx Skip to content

EU misser nok engang en løsning på flygtningekrisen

EU-landenes justits- og indenrigsministre var mandag samlet i Bruxelles for at finde en konkret løsning på fordelingen af 120.000 flygtninge, som lige nu befinder sig i Italien, Grækenland og Bulgarien.

Men på mødet var EU-landene dybt splittede over målet om at fordele 120.000 flygtninge i EU, og de var endnu mere splittede over de kvoter, der efter planen skal bruges til at føre fordelingen ud i livet.

EU hverken kan eller vil lave en løsning
EU er enige om at fordele 40.000 flygtninge, som der allerede blev truffet en principbeslutning om i juni. Men de ekstra 120.000, som EU-Kommissionen også foreslog fordelt i sidste uge, lykkedes det ikke at finde en løsning på.

MEP Rina Ronja Kari mener, at den manglende løsning vidner om et “totalt handlingslammet” EU, der er “ude af stand til at løse situationen”.

“EU slår fast med syvtommersøm, at man ikke er i stand til at lave en holdbar og langsigtet løsning på flygtningekrisen. Den katastrofale situation tager til time for time, og alligevel kan man ikke engang enes om at fordele blot 120.000 flygtninge i en tid, hvor millioner er på flugt. Det skriger til himlen,” siger Rina Ronja Kari.

Opgaven skal lægge hos FN
Rina Ronja Kari mener, at tiden er løbet fra EU og at vi ikke længere kan vente på, at EU kommer frem til en eller anden kortsigtet løsning, når ministrene mødes igen i oktober.

Derfor foreslår hun, at FN eller Europarådet bør overtage arbejdet med at omfordele de mange tusind flygtninge.

“Det er nu på tide, at de ansvarlige lande, som ønsker en solid løsning på flygtningefordelingen, går uden om EU og i samarbejde med FN koordinerer en ansvarlig og fair fordeling af flygtningene. EU som konstruktion blokerer lige nu for, at vi kan komme videre med at hjælpe flygtningene,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top