fbpx Skip to content

EU-modstandere vil kæmpe sammen med fagbevægelsens medlemmer

susanne-kim_faglig-eu-debat
Maj-nummeret af Faglig EU Debat fordeles gratis til 70 fagforeninger i hele landet.
Rune Eltard-Sørensen

Folkebevægelsen mod EU er ikke på stemmesedlen ved næste EU-valg. I stedet styrkes forbindelserne til fagbevægelsen, fortæller forperson Susanna Dyre Greensite og Kim Bilfeldt fra Faglig EU Debats redaktion.

Rune Eltard-Sørensen
Journalist
26/04/2024

Når danskerne skal stemme til EU-Parlamentsvalget d. 9. juni i år, vil der for første gang nogensinde ikke være erklærede EU-modstandere på stemmesedlen. Det står klart, efter at Folkebevægelsen mod EU ikke er lykkedes med at indsamle de nødvendige vælgererklæringer.

Dermed er EU-modstanden tilbage til rødderne, hvor den opstod i 1970’erne: Som en græsrodsbevægelse, der nok favner politisk bredt blandt borgerne, men hverken er til stede blandt de etablerede partier eller magtfulde institutioner i samfundet.    

Den nye situation er anledning til styrket samarbejde med andre udenomsparlamentariske fællesskaber. Særligt alliancen med fagbevægelsen, hvor flere afdelinger er kollektive medlemmer af Folkebevægelsen mod EU, vil blive opprioriteret. 

– Vi fastholder budskabet om, at EU ikke er løsningen og vil vise, at folkeligt engagement er vejen til et mere demokratisk samfund. Derfor rækker vi ud til fagbevægelsen, hvor man med god grund er bekymret over, at EU blander sig mere og mere i arbejdsmarkeds- og socialpolitik, siger Susanna Dyre Green­site, forperson for Folkebevægelsen mod EU. 

Skulder ved skulder

Siden Folkebevægelsen mod EU mistede pladsen i EU-Parlamentet i 2019, er organisationen gået i retning af at være en ”aktivistisk tænketank” med fokus på debat og kritiske oplysning båret frem af lokalkomiteer. Den udvikling fortsætter i fuld fart i den kommende valgkamp. 

Ambitionen er at samle op på den utilfredshed, som Folkebevægelsen forventer vil komme, når det danske EU-medlemskab i de kommende år efter al sandsynlighed bliver dyrere, den fælles EU-låntagning stiger yderligere, vetoretten udhules, og indblandingen i nationale forhold stiger.   

– Vi har stået skulder ved skulder med fagbevægelsen i spørgsmålet om EU-mindstelønnen og kritikken af bud­getloven. De gode erfaringer vil vi gerne føre videre. Vi skal stille skarpt på EU’s krav til at hæve pensionsalderen
og EU’s ansvar for at arbejds­kriminalitet og social dumping, der blomstrer i byg­gebranchen, fortæller Kim ­Bilfeldt, som er medlem af redaktionen hos Faglig EU Debat og fagligt aktiv i 3F ­BJMF. 

Han understreger samtidig, at det bedste, man kan gøre politisk nu og her for at styrke og fastholde EU-modstanden, er at melde sig ind i Folke­bevægelsen mod EU.

Han nævner, at man allerede nu planlægger et seminar sammen med Byggefagenes Samvirke i København med fokus på netop arbejdskriminalitet og EU til efteråret 2024. 

Forbehold for EU’s mindsteløn 

Til sommer stopper den økonomiske indsprøjtning fra Enhedslisten til Folkebevægelsen, som har sikret stabilitet i den daglige drift på baggrund af det valgforbund, som parterne havde ved valget for fem år siden. Aktuelt er der tre ansatte på sekretariatet på Lyngbyvej i København, og her knokler man nu for at fremtidssikre organisationen med udsigt til færre midler.

– Rygraden i vores bevægelse er stadig medlemmerne og de frivillige, som går på gaden, deltager i debatterne og videreformidler vores budskaber. Dem har vi stadigvæk. Det andet ben er tænketanksarbejdet, hvor vi skal være mere i dialog med andre bevægelser, så vi sammen kan sætte en dagsorden, fortæller en optimistisk Susanna Dyre-Greensite.

Hun mener, at sagen om EU’s mindsteløn kan give et løft til EU-modstanden og være anledning til at rejse krav om en folkeafstemning eller et nyt, dansk forbehold. Mange eksperter forventer nemlig, at EU-domstolen, trods protester fra et samlet folketing, senere i år vil afvise Danmarks søgsmål imod EU’s indblanding i dansk løndannelse.    

Mød Folkebevægelsen mod EU i valgkampen

Folkebevægelsen mod EU laver seks tv-udsendelser og podcasts på DK4. Vi deltager i valgdebatter over hele landet, udsender små videoer til sociale medier og uddeler særlige valgløbesedler på gadeplan. 

Aviserne Folk i Bevægelse og Faglig EU Debat udkommer over hele landet. Artiklerne bliver også lagt op enkeltvis på www.folkebevaegelsen.dk. Hvis du vil modtage Faglig EU Debat på mail – skriv til kimw@folkebevaegelsen.dk

Artiklen er fra maj-nummeret af Faglig EU Debat, udgivet af Fagligt Udvalg i Folkebevægelsen mod EU.

Læs hele bladet her

Vil du modtage Faglig EU Debat på din mail fremover? Så send en mail til kimw@folkebevaegelsen.dk

 

Back To Top