fbpx Skip to content

EU-Parlamantet vedtager nye resolutioner om mere militariseret EU

EU-Parlamentet vedtog 12. december resolutioner om fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og om fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. En EU-rapporteur vil styrke EU’s tilstedeværelse globalt og i rummet. Rina Ronja Kari kalder det en ‘alarmerende’ militarisering af EU.

EU-parlamentarikerne har vedtaget to resolutioner om fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som Rina Ronja Kari kalder en ‘alarmerende’ militarisering af EU. (Foto: EU2017EE Estonian Presidency)

Ikke alle juletraditioner er lige hyggelige. Onsdag 12. december vedtog EU-Parlamentet traditionen tro sine årlige resolutioner om EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

EU-Parlamentets resolutioner er ikke i sig selv bindende, men de giver et klart fingerpeg om de politiske tendenser i unionen, og dermed om hvad man kan forvente sig i fremtiden.

Resolutioner peger mod mere militariseret EU

Ifølge Folkebevægelsen mod EU’s EU-parlamentariker, Rina Ronja Kari, så peger resolutionerne utvetydigt i retning af stigende militarisering af EU.

“Jeg finder det meget foruroligende, at EU helt utilsløret vælger at fokusere på stigende militært samarbejde. Desuden opfordrer EU-Parlamentet helt klart til, at EU’s interesser skal sættes over de nationale interesser på sikkerheds- og forsvarsområdet,” siger Rina Ronja Kari.

Kari er således stærkt bekymret over, at EU-Parlamentet i sin resolution opfordrer til, at man i EU’s sikkerhedsråd indfører kvalificeret flertal frem for det nuværende system, der kræver enstemmighed.

“Jeg synes, at det er helt afgørende, at de enkelte lande og befolkninger har fuldkommen suverænitet og selvbestemmelse i alle spørgsmål, der vedrører sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik. EU-Parlamentet lægger jo op til at give mere magt til de store lande, mens der er fare for, at mindre lande bliver kørt ud på et sidespor på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område,” siger Kari.

MEPer: Styrk EU’s fælles forsvar

I resolutionen om fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, bemærker EU-Parlamentet, at et øget forsvarssamarbejde inden for EU rykker tættere på.

Samtidig ønsker EU-Parlamentet også, at der bl.a. skal investeres mere i efterretningsarbejde, overvågning, rekognoscering, satellitkommunikation og adgang til rummet.

“Det virker helt forrykt at bruge flere penge på militæret og på forskning i våben- og sikkerhedssystemer, når der er store uløste sociale problemer i hele Europa,” siger Rina Ronja Kari

Verdensrummet som militær skueplads?

I rapporten fremhæves også, at EU-lande skal ‘øge deres militære kapaciteter’, så man dække hele spektret fra jord, luft, vand og cyberspace, samt verdensrummet for at gøre EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik til en ‘troværdig styrke’.

“Det mest groteske er næsten, at EU også vil gøre verdensrummet til sin militære skueplads.  Verdensrummet ikke skal militariseres, for det tilhører alle verdens borgere. Det er ikke noget en enkelt stormagt eller flere stater skal tilegne sig. Det kunne man finde ud af under den kolde krig, men det er åbenbart ikke muligt længere, og tilsyneladende ikke EU’s ambition,” siger Rina Rona Kari.

EU-rapporteur: EU skal løse globale konflikter

Den tyske kristendemokrat, David McAllister, der er udenrigs- og sikkerhedspolitisk rapporteur for   den konservative EPP-gruppe i EU-Parlamentets, har givet klar udtryk for sine ambitioner for fremtidens EU.

“EU’s nuværende sikkerhedssituation er mere volatil, uforudsigelig, kompleks og sammensat end på noget andet tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. EU har derfor et stigende ansvar for at passe på sin egen sikkerhed, og samtidig forsvare sine interesser og værdier. Tiden er inde til, at EU tager sin skæbne i sine egne hænder, og til at omfavne sin rolle som en fuldt udviklet, suveræn, politisk og økonomisk magt inden for internationale forhold, og som hjælper til at løse konflikter og forme globale styreformer,” udtalte David McAllister ifølge EU-Parlamentet nyhedsservice.

Imidlertid tager Rina Ronja Kari kraftigt afstand fra McAllisters udmelding:

“Det er ret foruroligende, hvis EPP-gruppen, der er den største politiske gruppe i EU-Parlamentet, virkelig mener, at EU skal indtage rollen som global politibetjent. Det lyder unægteligt som en farlig ambition, at EU skal løse globale konflikter og forme globale styreformer. Skal EU virkelig indtage samme rolle, som andre stormagter tidligere har spillet med helt katastrofale resultater? Har man intet lært af historie?” 

 

Back To Top