fbpx Skip to content

EU-parlamentet vil til bunds i USA-overvågning

I et beslutningsforslag vedtaget i torsdags udtrykker EU-parlamentet alvorlig bekymring over PRISM og andre overvågningsprogrammer og fordømmer spionage mod EU-institutionerne samt opfordrer de amerikanske myndigheder til uden yderligere forsinkelse at give dem alle oplysninger om disse påstande.

Undersøgelse i Udvalget for Borgerrettigheder
Undersøgelsen skal foretages af parlamentets Udvalg for Borgerrettigheder, som skal indsamle oplysninger og beviser fra både amerikanske kilder og kilder i EU og fremlægge sine konklusioner i en resolution ved årets udgang.

Undersøgelsen skal vurdere de påståede overvågningsaktiviteter indvirkning på EU-borgernes ret til privatliv og databeskyttelse, ytringsfrihed, uskyldsformodningen og retten til effektive retsmidler.

EU-parlamentet opfordrer desuden EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-landene til at overveje alle de instrumenter, de har til rådighed, i forhandlinger med USA, herunder en eventuel suspension af aftalerne om udlevering af flypassagerlister til USA (PNR) og programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP).

Frihandelsforhandlinger fortsætter
EU-parlamentet ville dog ikke gå med til et forslag, som Søren Søndergaard havde været med til at stille, om at suspendere forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA.

Læs mere: Afsløringerne må have konsekvenser

De såkaldte TTIP frihandelsforhandlinger er til dato de mest omfattende frihandelsforhandlinger nogen sinde. Hvis en aftale indgås, vil den effektivt binde EUs og USAs økonomier sammen på tværs af Atlanten.

I stedet lød det i EU-parlamentets beslutning at ” det ville være uheldigt, hvis bestræbelserne på at indgå et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP), som viser viljen til yderligere at styrke partnerskabet mellem EU og USA, ville blive påvirket af de seneste påstande”.

Back To Top