fbpx Skip to content

Norge forbyder flourgift – Danmark venter på EU

ING.DK: [uddrag] En dansk undersøgelse af skadevirkninger ved et meget udbredt kemikalie ”“ det polyfluorerede stof PFOA (perfluoroktansyre) ”“ får nu Norge til helt at forbyde stoffet i alle forbrugerprodukter.

PFOA, som blandt andet anvendes ved imprægnering af tøj og møbler, må fra 1. januar ikke længere sælges, importeres eller produceres i nogen typer af produkter i Norge. Undtaget er kun medicinsk udstyr og kontaktmaterialer til fødevarer, hvor der i forvejen gælder særlige regler.

Det norske svar på Miljøstyrelsen, Klima- og Forureningsdirektoratet, henviser i sin meddelelse om forbuddet direkte til en dansk undersøgelse af skadevirkninger ved PFOA. For halvandet år siden fandt forskere ved Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, at PFOA i moderens blod under graviditeten øger risikoen for, at døtre 20 år senere bliver overvægtige.

(…)

Mens den danske undersøgelse har fået de norske myndigheder til at reagere, vil Danmark ikke selv forbyde PFOA.
»Vi har valgt at sige, at vi vil håndtere det på EU-plan, så det kommer alle EU’s borgere til gode og ikke kun danskere,« siger funktionsleder Berit Hallam.

(…)

Miljøkemiker Allan Astrup Jensen, der blandt andet er initiativtager til Nordfluor, et nordisk forskernetværk om fluorstoffer, støtter det norske forbud. Han ser forbuddet som et udtryk for, at nordmændene er meget miljøbevidste.
»Det er vi ikke i Danmark længere,« konstaterer han.

Heller ikke forskeren bag undersøgelsen af PFOA hos mødre og deres overvægtige døtre, Thorhallur Halldorsson fra Statens Serum Institut, finder EU-reguleringen betryggende. Han peger på, at den vejledende grænseværdi for det indtag (tolerabelt dagligt indtag, forkortet TDI) af PFOA, som EU opererer med, er alt for høj.
»Som forsker ville jeg ikke anbefale, at man kommer op i nærheden af det niveau,« siger han.

(…)

Han vil ikke tage stilling til, om et forbud er det rette til at begrænse udbredelsen af det giftige fluorstof.
»Men det er svært at forstå, at vi ikke har set initiativer i Danmark til at begrænse udbredelsen af PFOA,« siger Thorhallur Halldorsson.

(…)

Læs mere hos fagbladet Ingeniøren – klik her!

Back To Top