fbpx Skip to content

EU-parlamentets rejsecirkus må stoppe!

Onsdag den 20. november stemmer EU-parlamentet om et forslag om at gøre op med det månedlige rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg.

Hver måned udvandrer EU-parlamentet fra Bruxelles, Belgien for at holde sine møder i Strasbourg, Frankrig. Efter fire dages møder flytter EU-parlamentet tilbage til Bruxelles.
Det månedlige ritual anslås til at koste de europæiske skatteborgere mellem 1.100.000.000-1.500.000.000 kroner om året. Samtidig er der en betydelig miljøpåvirkning forbundet med rejseriet. CO2-emmissionerne i forbindelse med rejserne anslås til 19.000 ton CO2 om året.
Derfor er Folkebevægelsen mod EUs medlem af EU-parlamentet, Søren Søndergaard, med til at stille et forslag, som skal sætte en stopper for rejseriet:

– I dag bestemmer EU-parlamentet ikke selv fastlæggelsen af sin arbejdsplads eller organiseringen af sin mødekalender. Det er nedskrevet i EU-traktaterne, at EU-parlamentet skal holde 12 årlige møder i Strasbourg.

– Som medlem af EU-parlamentets konstitutionelle udvalg er jeg derfor med til at stille et forslag, som kræver en ændring af EU-traktaterne, der betyder, at EU-parlamentet kun har et arbejdssted – og at parlamentet selv har lov til at bestemme, hvor dette arbejdssted skal ligge.

– Det er på høje tide, at vi får sat en stopper for det årelange rejsecirkus, som er en provokation ikke bare mod den sunde fornuft – men også mod de mange EU-borgere, som er blevet arbejdsløse eller som lider under de EU-dikterede nedskæringer.

EU-parlamentet stemmer om forslaget den 20. november mellem kl. 12.30-14.30. Forslaget kan læses her: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0350+0+DOC+XML+V0//DA

Yderligere information:
Søren Søndergaard 0045 40 45 38 49

Back To Top