fbpx Skip to content

EU, retsforbehold og bankunion skal på dagsordenen i valgkampen

Folketingsvalget har betydning for Danmarks EU-politik, og derfor er det afgørende, at vi forholder os til EU, retsforbeholdet og bankunionen, når vi sætter vores kryds ved valget torsdag den 18. juni.

Det er i dag en kendsgerning, at flertallet af danske love påvirkes af EU. Det er også en kendsgerning, at over 90 % af EU’s love aldrig behandles i Folketinget, og de fleste folketingspolitikere vil ikke diskutere EU, når der er valgkamp.

Men sådan bør det ikke være denne gang.

EU forandrer det danske demokrati, hver gang det overtager en del af Danmarks suverænitet.

Når Danmark giver EU overstatslig magt inden for et område, mister danske politikere muligheden for at stille lovforslag inden for det pågældende område. Det kan kun embedsmændene i EU-kommissionen gøre.

Danmark har kun 1,1 % af indflydelsen når vi sidder med ved bordet i EU’s ministerråd, og under 2 % af medlemmerne i EU-parlamentet er valgt i Danmark. Ovenikøbet har vi ingen vetoret.

Kort sagt kan EU vedtage love hen over hovedet på det danske Folketing og f.eks. tillade sundhedsskadelige stoffer i vores mad og andre hverdagsprodukter eller forhindre, at Danmark laver højre standarder på miljøområdet.

Når et område først er givet til EU, kan vi ikke tage det tilbage ”“ medmindre Danmark melder sig ud af EU. En beslutning om at give magt til EU begrænser derfor det danske folkestyre i al overskuelig fremtid.

Flere folketingskandidater og EU-glade partier vil give EU endnu mere magt, og nogle vil endda gøre det uden folkeafstemninger og ved at hindre EU-kritikerne i at få adgang til de samme oplysninger som EU-tilhængerne.

Fem partier i Folketinget (SF, S, R, V & K) ønsker at afskaffe retsforbeholdet. Det er derfor afgørende, at vi i dette folketingsvalg kræver en fair folkeafstemning om retsforbeholdet og sætter spørgsmålet om en evt. dansk tilslutning til EU’s bankunion på dagsordenen.

Det er aldeles udemokratisk, hvis et flertal i det kommende Folketing vil give EU magt over de danske banker uden at spørge befolkningen ”“ og det er en demokratisk skandale, at de EU-glade partier har brugt den nye offentlighedslov til at hemmeligholde dokumenter om EU’s overstatslige retspolitik og retsforbeholdet for de EU-kritiske folketingsmedlemmer og offentligheden.

I alle partier findes der EU-modstand og EU-kritik.

Jeg vil derfor anbefale, at du, før du sætter dit kryds den 18. juni, spørger den folketingskandidat, som du vil stemme på, om vedkommende vil støtte en folkeafstemning om EU’s bankunion, og om din kandidat vil arbejde for en fair folkeafstemning om retsforbeholdet bl.a. ved at sikre, at al hemmeligholdelse om EU’s retspolitik og retsforbeholdet ophører.

EU skal på dagsordenen før valget den 18. juni!

Blogindlæg af Lave K. Broch.

Back To Top