fbpx Skip to content

EU’s datadirektiv i strid med EU-charter

EU’s datalagringsdirektiv, som blev vedtaget i 2006, der trådte i kraft i Danmark i 2007 og som betyder over 500 milliarder registeringer af danske telefonopkald, sms’er, emails og hjemmesidebesøg om året, er i strid med EU’s egen lovgivning. Det vurderer EU-domstolen og ønsker ændringer i nær fremtid.

”Direktivet er helt i strid med kravene i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder”, siger domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón til den norske avis Aftenposten og tilføjer bl.a.:
”Direktivet udgør en alvorlig krænkelse af den grundlæggende ret til privatlivets fred”.

I 2010 konstaterede den borgerlige danske tænketank CEPOS, at direktivet ”“ der i sin danske version kaldes logningsbekendtgørelsen ”“ er i strid med menneskerettighederne:
”Logningsbekendtgørelsen og dens massive registrering af personlige oplysninger må som udgangspunkt formodes at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8’s beskyttelse af privatlivets fred”.

Læs mere i den norske avis Nationen ”“ klik her!

Back To Top