fbpx Skip to content

EU-regler rammer danske økologer

ØKOLOGI & ERHVERV: [uddrag] EU har bestemt, at muligheden for at få et-årige arealtilsagn til økologiske arealer, kun kan anvendes til arealer, der umiddelbart forud har været omfattet af et 5-årigt tilsagn fra landdistriktsprogrammet (Søjle 2). Det vil sige for eksempel pleje af græs eller OM-tilskud.
En tilsyneladende uskyldig beslutning, som dog har fået Økologisk Landsforening til at reagere.

– I Danmark er støtten anderledes end i resten af EU. Når danske økologer har været igennem den fem-årige periode med omlægningstilskud (OM-støtte) efter Landdistriktsprogrammet, er de fortsat med et-årige aftaler med tilskud fra Søjle 1 til Ekstensivt Landbrug (EL-støtte). Det ser ud til, at alle de økologiske landmænd, som har omlagt for mere end fem år siden, derfor skal igennem en ny fem-årig periode, før de igen kan få tilsagn for et år ad gangen, siger Sybille Kyed, fagpolitisk chefkonsulent i Økologisk Landsforening.

(…)

Læs mere i Økologisk Landsforenings blad Økologi & Erhverv – klik her!

Back To Top