fbpx Skip to content

EU’s midler misbruges i stigende grad

Rapporten fra EU’s Kontor for Antisvindel viser, at der Siden 2006 har været en stigende tendens til svindel med EU’s midler. Der er rapporteret færre sager, som var mistænkt for svindel eller misbrug, men det økonomiske omfang af er steget. Der er altså kommet færre, men større misbrugs- og svindelsager.

Antallet af sager, der sættes i forbindelse med misbrug eller svindel var i 2006 ca. 5700, mens svindelen beløb sig på ca. 355 millioner euro. I 2010 var antallet af sager faldet til ca. 4800, mens svindelen udgjorde et beløb på 393 millioner euro.

Svindelen foregår hovedsageligt i forbindelse med EU’s økonomiske udligning mellem medlemsstaterne og i landbruget.

Rapporten peger på, at Italien sammen med nyeste EU-medlemmer i 2010 stod for 90 % af svindelen. Til sammenligning stod Frankrig for 0 %. Om det er fordi, at Frankrig er særligt gode til at undgå svindel, eller om indrapporteringen af svindel er mindre grundig i Frankrig, finder rapporten ikke svar på.

En ting er dog sikker – EU’s midler er i stigende grad ramt af svindel og misbrug.

Læs hele rapporten her .

Back To Top