fbpx Skip to content

EU sakker bagud økonomisk trods Lissabon-strategi

EU-Kommissionen har tidligere på måneden fremlagt sit udkast til vækststrategi frem til 2020. Strategien skal afløse Lissabon-strategien, som blev vedtaget på et ekstraordinært EU-topmøde i Lissabon i marts 2000.
”EU har i dag sat sig et nyt strategisk mål for det næste tiår: at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden, en økonomi der kan skabe holdbar økonomisk vækst med flere og bedre jobs og større social samhørighed,” konkluderede EU-formandskabet på topmødet i 2000.

I dag offentliggør Dansk Industri en analyse baseret på tal fra bl.a. den internationale valutafond IMF, EU-Kommissionen og FN, at udviklingen er gået den modsatte vej.
”Den økonomiske krise har mindsket Europas placering i verdensøkonomien. For mens europæisk økonomi er hårdt ramt, fortsætter højvæksten i Kina, og vendingen i USA’s økonomi bliver stadig tydeligere. Samlet står Europa svagere i verden i 2010 end i 2008.”
Analysen forudser, at USA og Kina vil have overhaler EU i 2020. Mens EU-landenes økonomi i øjeblikket tynges af massefyringer og markant vækst i arbejdsløsheden, så konkluderer analysen pudsigt nok, at mangel på arbejdskraft bliver et stort problem for EUs muligheder for økonomisk vækst i de kommende år.


Læs hele analysen fra Dansk Industri ”“ klik her!

Back To Top