fbpx Skip to content

EU skal have flere penge

Dermed er Parlamentet på direkte konfrontationskurs med Rådet.

Parlamentets holdning vil nu blive sendt til Rådet. Samtidigt vil der blive nedsat et forligsudvalg med medlemmer fra Parlamentet og Rådet, som har 21 dage til at nå frem til en aftale.

Forligsudvalgets forslag til aftale skal vedtages af både Parlamentet og Rådet.

Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen havde stillet en række ændringsforslag til budgettet. Blandt andet havde Søren stillet forslag om at afskaffe EU-støtte til tobaksindustrien, transport af levende dyr og eksportstøtte til landbrugsvarer – tre forslag, som alle er en del af EU’s – i Danmark – upopulære landbrugstøtte.

Et flertal af Parlamentet ønskede dog at bevare alle tre poster på budgettet. Forslaget om at afskaffe støtten til tobaksindustrien blev nedstemt med et snævert flertal med 309 stemmer for afskaffelse og 319 imod.

Selvom de danske EU-parlamentarikere overvejende stemte for afskaffelsen, blev de to andre forslag om støtte til landbruget forkastet med store flertal. Fra Danmark var det kun Venstres repræsentanter, Jens Rohde, Morten Løkkegaard og Anne E. Jensen, som alle stemte imod en afskaffelse. På den måde viste Venstres EU-parlamentarikere deres støtte til den ellers i Danmark upopulære landbrugsstøtte.

Back To Top