fbpx Skip to content

EU-styring af de sociale ydelser

Under valgkampen til EU-Parlamentet i 2014 var en af de helt store diskussioner spørgsmålet om børnepenge. Det viste sig, at arbejdsgivere aktivt brugte den danske børnecheck til at presse lønnen – simpelthen ved at indregne den relativt høje børnecheck i lønnen.

rinaronjakari2
EU skal ikke bestemme over sociale ydelser i Danmark, mener MEP Rina Ronja Kari. Foto: Olivier Hansen.

Af Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU

I sig selv er der ikke tale om enorme beløb, men frustrationerne var store over, at et tilskud som børnepengene blev brugt til social dumping. Og endnu større var frustrationen vel over, at den socialdemokratiske regering valgte at føre en politik stik imod flertallet af Folketinget. De prioriterede EU over alt andet.

EU vil styre reglerne

I dag er Kommissionen så kommet med et bud på, hvordan reglerne skal ændres. Ikke så meget for børnepengene, hvor problemet fra EU-parlamentsvalget stadig står ved magt, men for blandt andet dagpengene.

Det grundlæggende spørgsmål er bare, hvorfor i alverden skulle det dog være nødvendigt, at EU detaljestyrer regler for de sociale ydelser?

Når det kommer til dagpengene, så lægger Kommissionen op til, at vi gerne må kræve 3 måneders optjening, før en arbejdstager har ret til dagpenge. Men til gengæld skal vi acceptere, at man kan tage dagpengene med til et andet EU-land i mindst 6 måneder.

Kortere optjening af dagpengeret for udlændinge

Man skal altså kunne komme til f.eks. Danmark og arbejde i 3 måneder, og derefter tage dagpengene med til et andet land i 6 måneder. Og der er vel og mærke ikke engang krav om, at det skal være fuldtidsarbejde i de 3 måneder.

Optjeningskravet er altså markant lavere end for herboende arbejdstagere, der jo som bekendt skal have haft fuldtidsarbejde i omtrent ét år for at få ret til dagpenge.

Det er sund fornuft og fuldt ud rimeligt, at vi skal behandle alle mennesker lige. Der skal ikke være forskelsbehandling. Men hvad er logikken dog i, at EU skal styre optjeningsprincipper og ikke mindst, hvor længe man kan tage dagpengene med sig?

Ladeport af misbrug

Dette forhold burde da være en sag for vores folkevalgte politikere i Folketinget. Hvis sidstnævnte laver dårlige regler, så kan vi jo skifte dem ud og få nye regler, i modsætning til når EU laver dårlige regler.

Ud over at det er demokratisk noget rod, at EU på denne måde detaljestyrer reglerne, så åbner det også en ladeport for misbrug.

Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig arbejdsgiveren, der udnyttede børnechecken tidligere, nu vil bruge dagpengereglerne til at lokke arbejdstagere til at tage ekstremt dårligt lønnet arbejde, med udsigt til bedre dagpenge bagefter.

Det skal naturligvis IKKE være en kritik af arbejdstageren, der blot ønsker at kunne forsørge sin familie og derfor tager det arbejde, der nu engang er muligt! Det er derimod en kritik af reglerne, der endnu engang understøtter ræset mod bunden på vores arbejdsmarked.

Lønninger skal presses

Efter Kommissionens egen opfattelse skal disse regler være med til at fremme en mobil arbejdskraft, som søger hen, hvor der er brug for dem. Når der er flere arbejdstagere om buddet er det også nemmere at presse lønningerne.

De skal altså ikke sikre gode og ensrettede vilkår, men derimod endnu en omgang spille arbejdstagerne ud imod hinanden. Der er ikke meget solidaritet eller omsorg for mennesker i dét.

Kommissionen drømmer om ét stort arbejdsmarked, hvor arbejdsløse skal presses til at søge arbejde hvor som helst i EU – dette forslag er et skridt mere i dén retning. Til glæde for nogle arbejdsgivere, men til skade for mange arbejdstagere og for vores demokrati.

Back To Top