fbpx Skip to content

EU til Danmark: fortsæt finansstramning

Af Mads Hadberg og Peter Hegner Bonfils

I dag kom Kommissionen med sine anbefalinger til Danmark i forbindelse med det såkaldte Europæiske Semester. Som følge af det Europæiske Semester skal Danmark hvert år aflevere sine planer for finanspolitikken sammen med nationale reformprogrammer til EU. EU vurderer dem efterfølgende og kommer med anbefalinger til Danmark om fremtidige reformer.

På trods af tiltagende kritik af EUs finanspolitiske linje, samt de økonomiske forudsætninger for den, fra en lang række økonomer, så fortsætter Kommissionen, hvor den slap med et noget nær ensidigt fokus på finanspolitiske stramninger.

Anbefalingerne tilsiger, at Danmark skal nedbringe underskuddet på den offentlige saldo, og er en forlængelse af EU’s nuværende sparepolitik.

Op til anbefalingerne havde EU’s sparekurs ellers været heftig til diskussion, også blandt danske økonomer. Det Økonomiske Råd kom forleden med deres rapport Dansk Økonomi Forår 2013, som anbefalede en mere lempelig finanspolitik i Danmark. Det skulle hjælpe til at styrke væksten, den økonomiske udvikling og beskæftigelsen i Danmark.

Desuden har forudsætningen for Kommissionens meget ensidige fokus på statsunderskud været under heftig beskydning i økonom-kredse i forbindelse med den såkaldte Reinhardt-Rogoff-debat.

Men al kritik er prellet af på Kommissionen, der ufortrødent vil have landene til at fortsætte den hidtidige kurs i store træk. Kommissionen har ellers været ude med en række udtalelser, der talte om vigtigheden ved at få gjort noget ved den store arbejdsløshed og i særdeleshed den meget store ungdomsarbejdsløshed.

I EU er der i gennemsnit en ungdomsarbejdsløshed på 23,5 %. Dermed står en hel generation af unge mennesker til at blive tabt. I Grækenland, som har oplevet de største sparekrav, oplever for tiden de højeste ungdomsarbejdsløshed på næsten 60 % og en arbejdsløshed på 27,2 %.

Men hverken de høje arbejdsløshedstal, eller Kommissionens egne udsagn om at der skal gøres noget ved arbejdsløsheden, har sat større aftryk på Kommissionens anbefalinger til landene.

Back To Top