fbpx Skip to content

EU tvinger Frankrig til at forringe løn- og arbejdsvilkår

Mens tusindvis protesterer mod angreb på arbejdstagernes rettigheder, vil EU-kommissionen gøre Frankrig til test-land for nye nedskæringer og sociale forringelser i hele unionen.

EU-kommissionen står bag forringelser af arbejdslove i Frankrig. Foto: Wikimedia Commons
EU-kommissionen står bag forringelser af arbejdslove i Frankrig. Foto: Wikimedia Commons

EU’s målsætning er klar. Flere nedskæringer, lavere lønninger og dårligere sociale ydelser. EU skal være mere attraktiv for erhvervsliv og investorer, og det skal almindelige arbejdstagere betale for.

Formelt set står den franske regering bag reformforslagene, men reelt set sidder EU-kommissionens fingeraftryk over alt på planerne.

Så kort kan man sammenfatte den aktuelle konflikt i Frankrig, hvor fagforingerne har organiseret nogle af de mest omfattende strejker i landets historie i protest mod regeringens forringelser af den såkaldte El Khomri-lov, der beskytter arbejdstagernes rettigheder.

Det skriver EU-vagthunden Corporate Europe Observatory i en ny analyse.

Kort fortalt vil regeringen ændre loven, så man blandt andet afskaffer kollektive lønaftaler til fordel for lokale aftaler. Det giver mulighed for at trykke lønnen, og det er en åben trussel mod fagforeningernes mulighed for at lave nationale lønaftaler for store grupper af ansatte.

Formelt set står den franske regering bag reformforslagene, men reelt set sidder EU-kommissionens fingeraftryk over alt på planerne.

EU-bøder i milliardklassen

EU har vedtaget en række regler, som kaldes ‘economic governance’ (økonomisk regeringsførelse), som skal tvinge medlemslandene til at følge de senere års stramme nedskæringspolitik.

EU-kommissionen og Rådet har bestemt, at medlemslandene ikke må have et budgetunderskud på over 3 procent af deres BNP.

Fars hammer

Hvis landene ikke følger EU’s krav, så kan hammeren falde i form af økonomiske repressalier i milliardklassen. Frankrig er med andre ord tvangsindlagt til at følge EU regler. I sidste ende vil dette betyde lavere lønninger, og dermed et mere favorabelt investeringsklima.

Italien og Belgien er andre EU-lande, som også er i EU’s kikkert. Men Frankrig er et specielt tilfælde. Hvis det lykkes at få presset en stor magtful medlemsstat til at ændre fundamentale ting i sin arbejdslovgivning, så er der betydelig risiko for endnu kraftigere EU-tiltag i fremtiden.

Dermed er de franske arbejdere midt i en arbejdskamp som vedrører alle arbejdstageres rettigheder i Europa de kommende år.

>> Læs hele Corporate Europe Observatory’s analyse af situationen i Frankrig her.

Back To Top