fbpx Skip to content

EU-udbudsregler giver ekstra bureaukrati

“Det er helt til grin. Dybt bureaukratisk og en tidsrøver ud over alle grænser”. Udtalelsen kommer fra næstformand i Danske Regioner, Carl Holst til HK’s hjemmeside. Kun hver tiende kommune eller region har skrevet kontrakt med en udenlandsk leverandør – alligevel skal alle opgaver til en værdi over 1,4 millioner kroner i udbud, hvilket koster mange ressourcer for regioner og kommuner.

Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU og byrådsmedlem i Skive Kommune har i sidste måned udtalt følgende om EU’s udbudsregler:
– offentlige myndigheder bør frigøres fra EU-kravet og frit kunne vælge om en opgave skal udbydes lokalt, nationalt, nordisk eller internationalt alt efter opgavens størrelse.

Nyhedsmagasinet “Danske Kommuner” kritiserede i sidste uge EU’s stive udbudsregler, der gør det svært for kommunerne at benytte sig af de mest miljørigtige produkter. De syv kommuner i “Green Cities”-samarbejdet opfordrer til en ændring af reglerne, så kommunerne lovligt kan få lob at vælge leverandører, der tilbyder miljømærkede produkter.
Oven i den administrative byrde om at opgaver skal sendes i udbud, giver EU-reglerne nemlig ikke plads til miljømæssige eller bæredygtige hensyn, når kommunerne skal købe ind.

For mere information se HK’s hjemmeside
og
Danske kommuner: Grønne kommuner bremses af EU.

Back To Top