fbpx Skip to content

EU vil kriminalisere nye stoffer

I juli måned udkom en rapport fra EU-kommissionen, der afdækker unges forhold til stoffer i samtlige medlemslande. Rapporten fik bl.a. opmærksomhed i danske medier under overskriften “Lettest at få heroin i Danmark”. En del af rapporten handler om lovlige syntetiske stoffer, der efterligner effekten af eksempelvis ecstasy. Der kom 41 af disse nye uregulerede stoffer på markedet sidste år, som endnu ikke er blevet gjort ulovlige. Lovgiverne i EU og medlemslandene kan med andre ord ikke følge med udviklingen af nye typer stoffer.

Ifølge rapporten har 5 % af unge mellem 15 og 24 prøvet et af disse nye, uregulerede stoffer. For flere af de syntetiske stoffer gælder det, at de ikke er bevist sundhedsskadelige. Alligevel har det fået Polen og Frankrig til at kriminalisere flere af disse stoffer, mens det på EU-plan har fået kommissæren for retlige anliggender, Viviane Reding, til at erklære krig mod stofferne og indføre regler, der vil begrænse salget. “Nye syntetiske stoffer er i et hidtil uset tempo ved at blive bredt tilgængelige i Europa. De kan være giftige, vanedannende og have langvarige bivirkninger. Vi er nødt til at reagere på EU-niveau for at beskytte vores børn,” siger Vivian Reding.

EU-Kommissionens initiativer om kriminalisering af de ulovlige stoffer, går stik mod anbefalingerne i en rapport
udarbejdet af Global Commission on drug policy, som udkom en måned inden EU’s rapport. Kommissionen, som blandt mange andre tæller Kofi Annan, og de tidligere præsidenter for Brasilien, Colombia og Mexico, peger på, at den internationale krig mod narko er slået fejl. Den nuværende politik kriminaliserer, stigmatiserer og marginalisere dem, som bruger stoffer, men begrænser ikke forbruget. Global Commission on drug policy peger på, at man i stedet bør går nye veje og under kontrollerede forhold afkriminalisere og regulere de ulovlige stoffer – for at hjælpe misbrugerne, men også for at komme narkokriminaliteten til livs.

De kommende år vil vise, om EU’s strategi virker, eller om det vil være relevant at finde inspiration udefra.

Oskar Lund Rasmussen

Back To Top